Vahingot

Kun teet vahinkoilmoitusta, varaa jo etukäteen esille kaikki vahinkoon liittyvät kuitit, muistiinpanot ja asiakirjat. Näin vahinkoilmoituksen tekeminen sujuu helposti. Vahinkoilmoituksessa kysytään myös henkilökohtaisia tietojasi kuten pankkitilisi numeroa, joten sekin kannattaa ottaa esiin jo etukäteen.

Pohjantähden asiakkaana voit tehdä vahinkoilmoituksen myös sähköisessä asiointipalvelussamme Oma Pohjantähdessä.

tee vahinkoilmoitus

Ajoneuvot ja liikenne

Sähköiset vahinkoilmoitukset:
Ajoneuvo ja liikenne (myös liikenteen henkilövahingot)
Ajoneuvon käyttötarveselvitys
Hinaus (Autopalvelu)
Lasivahinko
Liikenteen henkilövahinko

Tulostettavat vahinkoilmoitukset:
Ajoneuvo ja liikenne (myös liikenteen henkilövahingot) (pdf)
Ajoneuvon käyttötarveselvitys (pdf)
Liikenteen henkilövahinko (pdf)
Moottoriajoneuvon varkausvahinko (pdf)
Trafikskadeanmälan (pdf)
Kuljetusvahinko (pdf)
Kuljetusvastuuvahinko (pdf)

Sairaus tai tapaturma

Sähköiset vahinkoilmoitukset:
Sairaus (myös lisäkorvaushakemus)
Tapaturma (myös lisäkorvaushakemus)

Tulostettavat vahinkoilmoitukset:
Sairaus (myös lisäkorvaushakemus) (pdf)
Tapaturma (myös lisäkorvaushakemus) (pdf)
Henkilökeskeytysvahinko (pdf)
Ryhmävakuutuksen henkilövahinko (pdf) (käytä tätä vahinkoilmoitusta, kun ilmoitat tapaturmasta, sairaudesta tai matkustajavahingosta ryhmävakuutuksen perusteella, jolloin vakuutuksenottajana on esim. yritys, yhteisö tai kunta)

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Yrittäjän ammattitauti-ilmoitus (pdf)
Yrittäjän työtapaturmailmoitus (pdf)
Yrittäjän vapaa-ajan tapaturmailmoitus (pdf)
Työntekijän ammattitauti-ilmoitus (pdf)
Työntekijän työtapaturmailmoitus (pdf)
Työntekijän vapaa-ajan tapaturmailmoitus (pdf)

Ohje: Ammattitauti-ilmoituksen tekeminen
Ohje: Työtapaturmailmoituksen tekeminen

Matkalasku (pdf)
Vakuutustodistus (pdf)
Selvitys oppilaan tapaturmasta (pdf)

Matkustaminen

Sähköiset vahinkoilmoitukset:
Matkasairaus tai matkan keskeytyminen sairauden takia
Matkatapaturma tai matkan keskeytyminen tapaturman takia
Matkan peruuntuminen, keskeytyminen, matkalta myöhästyminen ja matkan odottaminen
Matkatavaran rikkoutuminen
Matkatavaran myöhästyminen
Matkatavaran katoaminen

Tulostettavat vahinkoilmoitukset:
Matkasairaus tai matkan keskeytyminen sairauden takia (pdf)
Matkatapaturma tai matkan keskeytyminen tapaturman takia (pdf)
Matkan peruuntuminen, keskeytyminen, matkalta myöhästyminen ja matkan odottaminen (pdf)
Matkatavaran rikkoutuminen (pdf)
Matkatavaran myöhästyminen (pdf)
Matkatavaran katoaminen (pdf)

Koti ja omaisuus

Sähköiset vahinkoilmoitukset:
Irtaimiston rikkoutuminen
Kiinteistön palo

Tulostettavat vahinkoilmoitukset:
Irtaimiston rikkoutuminen (pdf)
Kiinteistön palo (pdf)
Metsävahinko (pdf)
Metsävahinkoarvio (pdf)
Omaisuusvahinko (kiinteistö ja irtaimisto) (pdf)
Tietokone/Tietokoneen tietojen palauttaminen (pdf)
Vahinkoluettelo (pdf)
Venevahinko (pdf)

Eläimet

Eläimen sairaus, tapaturma tai kuolema(pdf)

Vastuu ja oikeusturva

Kuljetusvastuuvahinko (pdf)
Oikeusturvailmoitus (pdf)
Vastuuvahinkoilmoitus (pdf)

Vastauslähetysosoite

Pdf-muodossa olevat vahinkoilmoitukset voit tulostaa ja toimittaa meille ilman postimaksua osoitteella:

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö/ Pääkonttori
Info: 000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

Laitevaatimukset

Voit täyttää pdf-lomakkeet suoraan tietokoneellasi ja tulostaa tai tallentaa ne. Lomakkeet toimivat Adobe Reader -ohjelmalla (vähintään versio 6). Lataa Adobe Reader ilmaiseksi tästä.

Jos et pysty täyttämään lomakkeita, muuta Adobe Readerin (9-versio) asetuksia seuraavasti: Valitse Muokkaa (Edit) – Oletusarvot (Preferences) ja sieltä kohta Dokumentit (Documents). Valitse sitten PDF/A-näkymätila (PDF/A View Mode) -kohtaan kentän ”Tarkastele dokumentteja PDF/A-tilassa” (View documents in PDF/A mode) arvoksi ”Ei koskaan” (Never) ja klikkaa OK. Huomaa, että tulostettavat lomakkeet ovat kaksisivuisia, paitsi metsävahinko ja vahinkoluettelo, jotka ovat yksisivuisia.

Vakuutusalan vahinkorekisteri

Pohjantähti luovuttaa tietoja sille ilmoitetuista vahingoista vakuutusalan yhteiseen tietojärjestelmään. Korvaushakemusten käsittelyn yhteydessä tarkistetaan, mitä vahinkoja muille vakuutuslaitoksille on ilmoitettu.

Tietoja käytetään tietosuojalautakunnan asettamien lupaehtojen mukaisesti ainoastaan vakuutusyhtiöihin ja -yhdistyksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen ja paljastamiseen.

Lisäohjeet

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.