Riskienhallinta

Riskitekijöiden tunnistamisella ja seuraamisella pystytään hallitsemaan vahinkoriskejä ja turvaamaan organisaation toimintakyky. Järjestelmällinen riskienhallintatyö tuo kustannussäästöjä vähentyneiden vahinkojen ja sujuvamman toiminnan kautta.

Asiantuntijamme auttavat sinua omatoimisen riskienhallinnan käynnistämisessä avustamalla muun muassa riskien tunnistamisessa. Tarjoamme osaamista ja työkaluja riskien löytämiseen sekä apua riskeihin varautumiseen ja niiden minimoimiseen.

 

Tunnista riskit – yrityksen riskiarvio

Yritystoimintasi kannalta merkittäviä riskejä voivat olla erilaiset toiminnan riskit, kuten vahingonkorvausvelvollisuus tai yrityksen toiminnan keskeytyminen. Työvoimavaltaisilla toimialoilla korostuvat puolestaan henkilöriskit. Anna asiantuntijamme tehdä riskiarvio yrityksesi riskeistä. Palvelu kattaa vierailun yrityksessä, nimettyjen henkilöiden haastattelun sekä tämän perusteella laadittavan raportin.

 

Varmista toimitilojen turvallisuus – riskienhallinnan katselmus

Riskien tunnistaminen on yrityksen riskienhallinnan ensimmäinen vaihe. Asiantuntijamme tarjoavat sinulle mahdollisuuden hyödyntää heidän ammattitaitoaan toimitilojen riskien kartoituksessa. Palveluun kuuluu katselmuksen suorittaminen yrityksesi toimitiloissa. Käynnin perusteella saat kuvallisen raportin, jossa on esitetty suosituksia riskienhallintatoimenpiteistä havaittujen riskien osalta.

 

Turvaa työntekijät – työturvallisuuspalvelut

Jos yrityksesi toimii tapaturma-alttiilla toimialalla, tarjoamme yrityksesi käyttöön erityisesti työturvallisuuteen keskittyviä palveluita. Teemme halutessasi arvion yrityksesi työturvallisuuden tasosta. Palvelu kattaa vierailun yrityksessäsi ja työturvallisuudesta vastaavan henkilön haastattelun sekä näiden perusteella laadittavan raportin. Tarvittaessa järjestämme työturvallisuusaiheisia koulutuksia esimerkiksi yrityksesi esimiehille.

 

Työturvallisuuden lomakkeet

Työn vaaratekijöiden arviointi
Työsuojelun toimintaohjelma
Työntekijän perehdytyslomake
Tapaturma- ja läheltä piti -tilanne
Henkilönostimen ja trukin käyttäjälupa

Tulitöiden lomakkeet

Tulityölupa
Katto- ja vedeneristystöiden tulityölupa

Ota yhteyttä