Yhtiö ja avainluvut

Yhteisöllinen keskinäinen vakuutusyhtiö

Vakuutustoiminta on alkanut yhteisöllisyydestä ja toisten auttamisesta. Puutalokortteleissa ja maatiloilla palovahinko saattoi tarkoittaa kodin ja koko elannon menettämistä. Niinpä rahaa kerättiin yhteiseen kassaan, josta autettiin yhdessä vahinkoa kärsineitä. Vielä nykyisinkin keskinäisen vakuutusyhtiön toiminta perustuu samaan ajatukseen. Rahaa kerätään yhdessä vakuutusmaksujen kautta ja jokaisella on oikeus korvauksiin vakuutusehtojen mukaisesti.

Keskinäisyys merkitsee sitä, että vakuutuksia ostaneet asiakkaat ovat yhtiön omistajia. Omistajina heillä on mahdollisuus valvoa yhtiön toimintaa ja osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksen kautta. Jokainen edeltävän kalenterivuoden aikana maksettu vakuutusmaksueuro antaa omistajalle yhden äänen.

Keskinäisessä vakuutusyhtiössä omistusta ei voi ostaa osakkeina eikä myydä eteenpäin sijoitusmielessä. Yhtiön omistajuus lakkaa kun vakuutussopimus päättyy. Palan Pohjantähteä voi ostaa takuupääomaa lunastamalla. Takuupääoman omistajien äänioikeus on kuitenkin rajattu yhteen viidesosaan kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

 

Vahingonkorvaus maksetaan yhdessä

Keskinäisessä vakuutusyhtiössä jokaisella omistajalla on oikeus vakuutusehtojen mukaiseen korvaukseen kaikissa oloissa.

Yhteisöllisyys merkitsee myös yhteistä vastuuta, sillä kaikki korvaukset maksetaan yhdessä. Jos korvaus- tai taloustilanne on heikko, eikä korvauksia pystyttäisi muuten maksamaan, voimme kerätä rahaa korvauksia varten lisätaksoituspykälällä. Lisätaksoituspykälä mahdollistaa vakuutusmaksujen korottamisen jälkikäteen.

Lisätaksoituksen määrä voi olla enintään yhden vuoden vakuutusmaksujen verran. Vakavarainen Pohjantähti ei ole koskaan 120 vuoden olemassaolonsa aikana turvautunut lisätaksoituspykälään. Ei ole kovin todennäköistä, että joutuisimme sitä tulevaisuudessakaan käyttämään.

 

Hallinto

Hallitus

Hallituksen puheenjohtaja
Kari Kaartinen, OTK

Lasse Koskinen, professori (vakuutustiede), FT
Taru Narvanmaa,
hallitusammattilainen, KTM
Jussi Pohto
, aluejohtaja, GeMBA
Elina Salmivala, toimitusjohtaja, KTM
Tapio Vekka, toimitusjohtaja, MBA

Johtoryhmä

Aki Kiiliäinen, toimitusjohtaja
Krista Rantala
, varatoimitusjohtaja, yhtiön lakimies
Petteri Holopainen, johtaja, vakuutus- ja kehityspalvelut
Minna Kiiso, johtaja, korvauspalvelut
Elina Kotilainen, tietohallintojohtaja
Maarit Reunanen, henkilöstöjohtaja, markkinointi ja viestintä
Kaija Riipinen, talousjohtaja

Aktuaaritoimi

Kari Lahti, SHV

Riskienhallinta

Jani Pajukangas

Compliance

Taina Antila

Sisäinen tarkastus

KPMG Oy / Harri Leppiniemi

Tilintarkastajat

Varsinaiset:
Ulla Nykky, KHT
Pekka Hietala, KHT

Varalla:
Jenni Smedberg, KHT
Timo Eerola, KHT

 

Avainluvut

Pohjantähti teki 122. toimintavuotenaan erinomaisen tuloksen haastavassa kilpailutilanteessa. Tilintarkastettu tuloksemme verojen jälkeen vuodelta 2017 oli 6,7 miljoonaa euroa. Myös sijoitustoiminnassa onnistuimme hyvin ja sijoitustoiminnan nettotuotto oli 7,8 M€. Viime vuosina hyvälle tasolle saatu yhtiön vakavaraisuus vahvistui entisestään. Solvenssi II -sääntelyn mukainen SCR-vakavaraisuusaste oli yhtiön hallituksen asettamalla tavoitetasolla, 227 % sisältäen lisätaksoituksen.

Olemme jatkaneet ydinosaamiseemme eli vahinkovakuuttamiseen keskittyvää toimintaamme tuloksekkaasti. Pääkonttorille Hämeenlinnaan perustettiin vuonna 2017 uusi asiakaspalvelukeskus vahvistamaan hyvää henkilökohtaista palvelua asiakkaiden eniten käyttämissä palvelukanavissa eli puhelin- ja verkkopalveluissa.

Pohjantähden avainlukuja 2017
Maksutulo 103,6 M€
Tulos 6,7 M€
Yhdistetty kulusuhde 94,9 %
Henkilöstöä 31.12.2017 338

 

Vuosikertomukset

Pohjantähden vuosikertomukset ja henkilöstöraportit ovat luettavissa ja tulostettavissa verkkosivuillamme. Sivuilta löytyy myös vakavaraisuuskertomukset. Yhtiön virallinen tilinpäätös on vuosittain nähtävissä pääkonttorissamme Hämeenlinnassa aina kevään yhtiökokouksen jälkeen.

2017

Vuosikertomus
Vakavaraisuuskertomus (SFCR)
Henkilöstöraportti

2016

Vuosikertomus
Vakavaraisuuskertomus (SFCR)
Henkilöstöraportti

2015

Vuosikertomus
Henkilöstöraportti