Siirry sisältöön
Konttorimme palvelevat ainoastaan ajanvarauksella. Voit varata ajan turvalliseen konttoriasiointiin numerosta 020 763 4010.
Oma Pohjantähti

Henkilötietojen käsittely

Pohjantähti Keskinäisessä Vakuutusyhtiössä käsitellään vakuutuksenottajien ja muiden rekisteröityjen tietoja henkilötieto- ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen sekä muutoinkin niin, ettei rekisteröityjen yksityisyydensuoja vaarannu. Vaitiolovelvollisuutta koskevien säännösten mukaan asiakkaiden tietoja ei luovuteta sivullisille paitsi asiakkaan suostumuksella ja silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen.

Henkilötietoja käytetään vakuutus- ja korvausasioiden hoidossa, tuotteita ja palveluita tarjottaessa sekä muissa asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavissa tehtävissä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta, viranomaisten julkisista rekistereistä ja luottotietorekisteristä.

Katso esitteemme henkilön tunnistamisesta ja luottotietojen tarkastamisesta. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse tietosuoja@pohjantahti.fi.

Tarkempia tietoja käsittelystä
Kuluttaja-asiakkaan tunteminen ja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö
Yrityksen tunteminen ja henkilötiedot
Vakuutusalan yhteiset rekisterit
Rekisteröidyn oikeudet
Automaattinen päätöksenteko