Siirry sisältöön
Oma Pohjantähti
lääkäri mittaa verenpaineen potilaan käsivarresta

Sairastuminen ammattitautiin

Sairastuminen ammattitautiin

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa ammattitautina sairauden, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä. Jotta sairaus todetaan ammattitaudiksi, on oltava riittävä tieto henkilön työolosuhteista, työssä olevasta altistuksesta sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta. Näiden lisäksi ammattitaudin määritys perustuu lainsäädännöllisiin seikkoihin.

Yleisimpiä ammattitautina korvattavia sairauksia ovat meluvammat, ihosairaudet, hengitystiesairaudet, asbestisairaudet, yläraajojen rasitusvammat (rannekanavaoireyhtymä, yläraajan jännetulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus).

Vakuutuksesta korvataan mm. ammattitaudin tutkimuskuluja, sairaanhoitokuluja, päivärahaa, kuntoutusrahaa, tapaturmaeläkettä, ammatillista kuntoutusta ja haittarahaa.

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä

Toimi näin

1

Työntekijän ohjeita

Jos koet sairausoireita, joiden epäilet johtuvan työstäsi, hakeudu työterveyshuollon vastaanotolle. Työterveyshuolto selvittää työpaikkaselvitysten perusteella työsi altisteita ja niihin liittyviä terveysriskejä.

Jos saamiensa selvitysten perusteella työterveyslääkäri epäilee sairautesi johtuvan työhön liittyvistä altisteista, tehdään työterveyshuollossa sinulle tutkimuksia. Tarvittaessa sinut lähetetään lisätutkimuksiin esimerkiksi oman alueen keskussairaalan työlääketieteen poliklinikalle tai Työterveyslaitokselle. Lähetteen jatkotutkimuksiin voi laatia työterveyslääkäri, muun alan erikoislääkäri tai työolosuhteesi ja terveydentilasi tunteva terveyskeskus- tai yksityislääkäri.

Työterveyslaitoksen jatkotutkimuksiin tarvitset maksusitoumuksen, jonka myöntämisestä vakuutusyhtiö päättää lääkäriltä saamiensa selvitysten perusteella. Lisäksi selvitämme sinulta työnkuvaasi ja altistumista sekä mahdollista aiempaa työ- ja sairaushistoriaasi. Pyydämme sinua vastaamaan tiedusteluihimme mahdollisimman pian. Tarvittaessa pyydämme lisätietoja myös työnantajaltasi.

Ilmoita työnantajallesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa oireistasi, jolloin työnantaja voi vaikuttaa työolosuhteisiin. Työnantajan on myös täytettävä vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä.

Huomioithan, että jos olet maksanut matka- tai lääkekuluja, hae korvausta vuoden kuluessa kustannusten aiheutumisesta. Voit toimittaa selvityksen suojatulla sähköpostilla.

Jos olet työkyvytön eikä työnantajasi maksa sinulle sairausajan palkkaa, pyydä yhtiötämme toimittamaan Kansaneläkelaitokselle (Kelalle) viivästymistodistus ja tee sairauspäivärahahakemus Kelalle.

Saatuamme asiaasi liittyvät selvitykset ja tutkimustulokset, annamme kirjallisen päätöksen ammattitautisi korvattavuudesta. Vasta tässä vaiheessa voimme ottaa kantaa hakemiisi kuluihin sekä työkyvyttömyyteen.

2

Työnantajan ohjeita

Kun saat tiedon työntekijäsi ammattitautiepäilystä, täytä vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä kymmenen arkipäivän kuluessa. Voit lähettää vahinkoilmoituksen liitteenä mm. A-todistuksia, sairausajalta maksetun palkan määrän, altistetietoja, työskentelyolosuhteiden tutkimusraportteja esim. melumittauksia, sisäilma- ja rakennusteknisiä tutkimusraportteja. Voit lähettää näitä myöhemminkin suojatussa sähköpostissa.

Jos työntekijä on työkyvytön etkä maksa hänelle sairausajan palkkaa, yhtiöltämme voi pyytää viivästymistodistuksen Kansaneläkelaitokselle (Kelalle), jotta työntekijä voi tehdä sairauspäivärahahakemuksen Kelalle.

Jos tarvitsemme asian ratkaisemiseksi lisätietoja, lähetämme selvityspyynnön ja pyydämme sinua vastaamaan siihen mahdollisimman pian.

Turkoosi lankakera ja puikot, jossa keskeneräinen työ
Hoida vakuutusasiasi vaikka keskellä yötä
Oma Pohjantähdessä hoidat esimerkiksi muutokset ja korvaushakemukset silloin, kun sinulle sopii.