Pohjantähden pääkonttorille WWF Green Office -merkki

WWF Green Office on WWF:n Suomessa kehittämä ja ylläpitämä ympäristöjärjestelmä. Green Officen avulla olemme rakentaneet omiin tarpeisiimme sopivan ympäristöohjelman, jonka mukaan pienennämme hiilijalanjälkeämme ja käytämme luonnonvaroja säästeliäästi.

Syyskuussa saimme pääkonttorillemme Hämeenlinnaan Green Office -merkin WWF:n tarkistettua toimistomme. WWF:n tekemä tarkistus varmistaa, että yritys täyttää Green Office -kriteerit ja työskentelee ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Pohjantähti on siis todistetusti ympäristövastuullinen yritys.

Green Office -toimistona olemme sitoutuneet noudattamaan WWF:n edellyttämiä kriteerejä:

  1. Viestimme työyhteisössä Green Office -käytännöistä ja kannustamme pohjantähtiläisiä ympäristöystävällisiin tekoihin.
  2. Edistämme toimitilojen energiatehokkuutta.
  3. Suosimme uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.
  4. Vähennämme sähkönkulutusta.
  5. Otamme ympäristöasiat huomioon hankinnoissa.
  6. Suosimme kestotuotteita.
  7. Kierrätämme ja lajittelemme tehokkaasti.
  8. Suosimme tarjoiluissa kasvipohjaisia tuotteita ja kestävää kalaa.
  9. Otamme huomioon kestävän liikkumisen periaatteet.
  10. Sitoudumme ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen.

 

WWF Green Office | Pohjantähti