Siirry sisältöön
Koronatilanteen takia konttorimme palvelevat ainoastaan ajanvarauksella 1.6.2021 asti. Voit varata ajan turvalliseen konttoriasiointiin numerosta 020 763 4010.
Oma Pohjantähti

Muutoksenhakuohje: vapaaehtoiset vakuutukset

Yhteydenotto Pohjantähteen

Lisäselvitystä ratkaisun perusteista ja ratkaisuun vaikuttaneista seikoista saatte ottamalla yhteyttä ratkaisun tehneeseen käsittelijään. Tällöin mahdolliset väärinkäsitykset voidaan oikaista.

Mikäli asianne ei ole selvinnyt yhteydenotolla käsittelijään, voitte hakea muutosta yhtiömme Korvauspäätösten tarkastusryhmältä. Muutosta haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta ilmenee perusteet muutoksenhaulle. Kirjeen voi lähettää maksutta osoitteeseen: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Pääkonttori, Info: 000, Tunnus: 5001665, 00003 VASTAUSLÄHETYS.

Ulkopuolinen neuvonta ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin.

FINEn yhteystiedot ovat: FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, p. 09 685 0120, https://www.fine.fi. Helpoimmin asian saa vireille sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa https://www.fine.fi/tunnistaudu.

Vaihtoehtoisesti voitte pyytää kuluttajariitalautakunnan lausuntoa asiassa. Kuluttajariitalautakunnan osoite on PL 306, 00531 Helsinki. Kuluttajariitalautakunta käsittelee pääsääntöisesti yksityishenkilöiden tekemiä lausuntopyyntöjä. Lisätietoja https://www.kuluttajariita.fi.

Käsittely on kirjallista ja maksutonta. FINE ei käsittele asiaa, joka on vireille kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa eikä kuluttajariitalauta käsittele asiaa, joka on vireillä tai käsitelty FINEssä.

Mikäli olette yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassanne tuotteessa tai palvelussa, voitte hakea riita-asialle ratkaisua myös verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta https://webgate.ec.europa.eu/odr/maino/index.cfm?event=main.home.show.&Ing=FI.

Muutoksenhaku venevahingoissa

Voitte saattaa asian Suomen merivanhingonlaskijan ratkaistavaksi kolmen vuoden kuluessa siitä, kun saitte kirjallisen tiedon Pohjantähden päätöksestä. Ennen kuin voitte saattaa vahinkoasian tuomioistuimen tutkittavaksi, siitä tulee aina olla merivahingonlaskijan korvausselvitys (laki 10/1953). Muutosta merivahingonlaskijan korvausselvitykseen haetaan merilain mukaan.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Korvausasia voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla kanne Pohjantähteä vastaan vakuutuksenottajan tai korvauksenhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Hämeenlinnan käräjäoikeudessa kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon päätöksestä.

Asian käsittely FINEssä tai kuluttajariitalautakunnassa katkaisevat kanneoikeuden vanhentumisen asian käsittelyn ajaksi. Sen sijaan muutoksenhaun käsittely Pohjantähdessä ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa.