Siirry sisältöön
Ajoneuvokorvaustiimimme palvelee syyskuun loppuun saakka puhelimitse poikkeuksellisesti klo 12–16.
Oma Pohjantähti

Muutoksenhakuohje: vapaaehtoiset vakuutukset

Yhteydenotto Pohjantähteen

Lisäselvitystä ratkaisun perusteista ja ratkaisuun vaikuttaneista seikoista saat ottamalla yhteyttä ratkaisun tehneeseen käsittelijään. Tällöin mahdolliset väärinkäsitykset voidaan oikaista.

Mikäli asiasi ei ole selvinnyt yhteydenotolla käsittelijään, voit hakea muutosta yhtiömme Korvauspäätösten tarkastusryhmältä. Muutosta haetaan vapaamuotoisella kirjeellä, josta ilmenee perusteet muutoksenhaulle. Voit lähettää kirjeen maksutta osoitteeseen: Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Pääkonttori, Info: 000, Tunnus: 5001665, 00003 VASTAUSLÄHETYS.

Ulkopuolinen neuvonta ja vaihtoehtoinen riidanratkaisu

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat myös ratkaisusuosituksia riita-asioihin.

FINEn yhteystiedot ovat: FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, p. 09 685 0120, www.fine.fi. Helpoimmin asian saa vireille sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa www.fine.fi/tunnistaudu.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kuluttajariitalautakunnan lausuntoa asiassa. Kuluttajariitalautakunnan osoite on PL 306, 00531 Helsinki. Kuluttajariitalautakunta käsittelee pääsääntöisesti yksityishenkilöiden tekemiä lausuntopyyntöjä. Lisätietoja www.kuluttajariita.fi.

Käsittely on kirjallista ja maksutonta. FINE ei käsittele asiaa, joka on vireillä kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa eikä kuluttajariitalauta käsittele asiaa, joka on vireillä tai käsitelty FINEssä.

Mikäli olet yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassasi tuotteessa tai palvelussa, voit hakea riita-asialle ratkaisua myös verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Korvausasia voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla kanne Pohjantähteä vastaan vakuutuksenottajan tai korvauksenhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon päätöksestä.

Asian käsittely FINEssä tai kuluttajariitalautakunnassa katkaisee kanneoikeuden vanhentumisen asian käsittelyn ajaksi. Sen sijaan muutoksenhaun käsittely Pohjantähdessä ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa.

Muutoksenhaku venevahingoissa

Venevakuutukseen liittyvissä korvausta koskevissa erimielisyysasioissa voit myös pyytää merivahingonlaskijalta merilain 16 a luvun mukaista korvausselvitystä. Selvitystä on pyydettävä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait kirjallisen tiedon Pohjantähden päätöksestä.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Korvausasia voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla kanne Pohjantähteä vastaan vakuutuksenottajan tai korvauksenhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon päätöksestä.

Asian käsittely FINEssä tai kuluttajariitalautakunnassa katkaisee kanneoikeuden vanhentumisen asian käsittelyn ajaksi. Sen sijaan muutoksenhaun käsittely Pohjantähdessä ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa.