Siirry sisältöön
Oma Pohjantähti

Muutoksenhakuohje: vapaaehtoiset vakuutukset

Yhteydenotto Pohjantähteen

Jos olet tyytymätön saamaasi korvauspäätökseen tai haluat lisäselvitystä ratkaisun perusteista, otathan yhteyttä korvauspalveluumme. Yhteystiedot löytyvät korvauspäätökseltä. Oikaisemme päätöksen, jos se osoittautuu virheelliseksi.

Jos olet edelleen tyytymätön saamaasi päätökseen, voit hakea muutosta myös yhtiömme Korvauspäätösten tarkastusryhmältä. Muutosta haet vapaamuotoisesti kirjallisesti. Ilmaisethan perusteet muutoksenhaulle.

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pääkonttori
Info: 000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

FINE ja kuluttajariitalautakunta

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutta riippumattomia neuvoja ja opastusta asiakkaille. Lisäksi FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta antavat ratkaisusuosituksia riita-asioihin.

FINEn yhteystiedot ovat: FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, p. 09685 0120, fine.fi. Helpoimmin asian saat vireille sähköisellä yhteydenottolomakkeella osoitteessa fine.fi/tunnistaudu.

Vaihtoehtoisesti voit pyytää kuluttajariitalautakunnan lausuntoa asiassa. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun täytyy ensin olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan, joka antaa riitatilanteissa kuluttaja-asiakkaille maksutta opastusta ja sovitteluapua.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ovat: kuluttajaneuvonta.fi, p. 029 505 3050. Kuluttajariitalautakunnan osoite on PL 306, 00531 Helsinki. Lautakunta käsittelee pääsääntöisesti yksityishenkilöiden tekemiä lausuntopyyntöjä. Lisätietoja löytyy osoitteesta kuluttajariita.fi.

Käsittely FINEssä ja kuluttajariitalautakunnassa on kirjallista ja maksutonta. FINE ei käsittele asiaa, joka on vireillä kuluttajariitalautakunnassa tai tuomioistuimessa eikä kuluttajariitalautakunta käsittele asiaa, joka on vireillä tai käsitelty FINEssä.

Jos olet yksityishenkilönä kohdannut ongelmia verkossa ostamassasi tuotteessa tai palvelussa, voit hakea riita-asialle ratkaisua myös verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta.

Muutoksenhaku tuomioistuimessa

Asia voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi nostamalla kanne Pohjantähteä vastaan vakuutuksenottajan tai korvauksenhakijan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Hämeenlinnan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä ja vanhentumisajasta.

Asian käsittely FINEssä tai kuluttajariitalautakunnassa katkaisee kanneoikeuden vanhentumisen. Sen sijaan muutoksenhaun käsittely Pohjantähdessä ei pidennä kolmen vuoden määräaikaa.

Muutoksenhaku venevahingoissa

Venevakuutukseen liittyvissä korvausta koskevissa erimielisyyksissä voit myös pyytää merivahingonlaskijalta merilain 16 a luvun mukaista korvausselvitystä. Selvitystä on pyydettävä
kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tiedon Pohjantähden päätöksestä.