Siirry sisältöön
Hämeenlinnan Reskan kohtaamispiste on poikkeuksellisesti suljettu ti 16.4.
Oma Pohjantähti

Mihin lainmukaiseen perusteeseen henkilötietojen käsittely perustuu?

Henkilötietojen käsittely on monissa tapauksissa tarpeen vakuutussopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai tällaisen sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös antamasi suostumuksen perusteella tai Pohjantähden oikeutettuun etuun perustuen. Tässä voit tutustua tarkemmin, mitkä käyttötarkoitukset toteutetaan milläkin oikeusperusteella:

Sopimuksen täytäntöönpano ja valmistelu
Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen
Oikeutettu etu
Antamasi suostumus