Siirry sisältöön
Oma Pohjantähti

Näin hoidat kuolinpesän vakuutusasioita

Kun läheisesi kuolee, vastuu hänen vakuutusasioidensa hoitamisesta siirtyy kuolinpesälle. Tässä ohjeita kuolinpesän vakuutusasioiden hoitamiseen.

Mistä tiedän, onko kuolleella läheiselläni vakuutuksia Pohjantähdessä?

Jos olet kuolinpesän osakas, voit kysyä vakuutusyhtiöstä tiedon siitä, oliko läheiselläsi vakuutuksia Pohjantähdessä ja onko hänellä avoimia laskuja. Et tarvitse näiden tietojen saamiseen muiden kuolinpesän osakkaiden valtakirjaa. Sinun pitää kuitenkin osoittaa perukirjalla, testamentilla tai virkatodistuksella, että olet kuolinpesän osakas.

Miten lakkautan tai teen muutoksia kuolinpesän vakuutuksiin?

Vakuutuksen irtisanomisesta tai muutoksesta pitää ilmoittaa kirjallisesti vakuutusyhtiölle. Yksi kuolinpesän osakas ei voi yksin tehdä muutoksia kuolinpesän vakuutuksiin, vaan niihin tarvitaan kaikkien osakkaiden suostumus.

Saat Pohjantähden asiakaspalvelusta valmiin vakuutusten irtisanomisilmoituksen tai voit toimittaa meille vapaamuotoisen irtisanomisilmoituksen. Huomaa, että kaikkien kuolinpesän osakkaiden tulee allekirjoittaa irtisanomisilmoitus tai sen liitteeksi tulee toimittaa valtakirja kaikilta osakkailta.

Mitä dokumentteja minun pitää toimittaa vakuutusyhtiöön, kun irtisanon tai teen muutoksia kuolinpesän vakuutuksiin?

Vakuutusyhtiö tarvitsee vakuutusten muutos- tai irtisanomistilanteessa kopion perukirjasta ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittaman valtakirjan.

Pysyvätkö vakuutukset voimassa kuoleman jälkeen?

Henkilövakuutukset päättyvät vakuutetun henkilön kuolemaan. Henkilövakuutuksia ovat mm. tapaturmavakuutus, sairauskuluvakuutus ja henkivakuutus.

Sen sijaan omaisuusvakuutukset pysyvät voimassa sen jälkeen, kun vakuutuksenottaja on kuollut. Omaisuusvakuutuksia ovat mm. kasko- ja kotivakuutus.

Esimerkiksi vainajan kotivakuutus kannattaa usein pitää voimassa siihen saakka, kunnes asunnosta tai rakennuksesta luovutaan. Näin kuolinpesällä on mahdollisuus hakea korvausta vakuutuksen perusteella mahdollisen vahingon sattuessa.

Vakuutusmaksut siirtyvät henkilön kuoltua kuolinpesän maksettaviksi.

Lisätietoja kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseen löydät FINEn TÄSTÄ LINKISTÄ.