Inspiroimalla nuorille parempia rahataitoja

“Kunpa mulle olis puhuttu tästä koulussa” -lause, jonka Budjettihiiri Oy:n perustaja Henri Hujala kuuli ja kuulee edelleen liian usein, kun puhuu oman talouden raha-asioista eli rahataidoista kouluissa, työpaikoilla ja tapahtumissa.

Päätyökseen puhuja- ja koulutuskeikkoja tekevä Hujala haluaa lisätä rahapuhetta. Lisäksi hän haluaa murtaa myytit, että raha-asiat eivät koskisi meitä kaikkia ja niistä puhuisi vain harva. Hujalaa motivoi aate, jossa yksilöä inspiroidaan luomaan omaa juttuaan, jotta yksilön ja hänen läheistensä tyytyväisyys elämässä kasvaisi.

Talousopetus ja rahapuhe ovat ottaneet aimo harppauksia Suomessa viimeisten viiden vuoden aikana. Nuoret puhuvat keskenään sijoittamisesta ja kryptovaluutoista. Myös myönteinen suhtautuminen yrittämiseen on kasvanut.

Edellä mainittu on yksi totuus. Toinen totuus on, että maksuhäiriömerkinnät lisääntyvät etenkin nuorten keskuudessa. Eriarvoisuus talousopetuksessa on arkipäivää ja perinteiset oman talouden raha-asiat, kuten laskujen maksaminen, koetaan vaikeiksi. Skaala on suuri.

”On tärkeää, että nuoret voivat uskoa tulevaisuuteensa. Suhtautumiseen vaikuttaa esimerkiksi tunne siitä, millaiset vaikutusmahdollisuudet nuorella on sekä miten hän kokee pärjäävänsä arjessa. Oman talouden tunteminen on yksi avaintekijä nuoren itsenäistymisessä ja uskalluksessa kokeilla asioita”, Hujala summaa.

”Hyvät taloudelliset valmiudet antavat mahdollisuuden esimerkiksi luopua liian kuormittavasta tai huonosta työstä, koska tieto oman talouden kestävyydestä ja tuntemisesta rauhoittaa.”

Hyvät rahataidot mahdollistavat enemmän valintoja

Kuultuaan liian monta kertaa tämän tekstin ensimmäistä lausetta, Hujala ei voinut jäädä vain sivustakatsojaksi. Hän päätti luoda Oma talous tutuksi -oppitunnin, jolla lisätään rahapuhetta eritoten yläkouluissa. Yläkoulut valikoituivat kohderyhmäksi, koska siellä oppitunti tavoittaa kaikki yläkouluikäiset ennen jakautumista erilaisiin toisen asteen oppilaitoksiin.

Hyvissä rahataidoissa ei ole Hujalan mukaan kyse siitä, että pitäisi olla hieno auto, iso talo sekä miljoonia pankkitilillä. Kyse on siitä, että raha-asioiden ymmärtäminen ja osaaminen mahdollistavat enemmän valintoja elämässä. Kysy itseltäsi: ”Mitä minä haluan?”. Hyvillä rahataidoilla omien toiveiden toteuttaminen on helpommin mahdollista.

“Uskon ja tiedän, että omassa taloudessa pärjää aivan riittävän pitkälle jo alakoulussa opituilla laskutoimituksilla: plus-, miinus-, jako- ja kertolaskuilla. Prosenttilasku on hyvä lisä tähän. Jokainen meistä osaa nämä laskutoimitukset! Kyse on rohkeudesta, luottamuksesta sekä siitä, uskaltaako henkilö käyttää näitä kaavoja omissa raha-asioissaan”, Hujala tiivistää.

Oma talous tutuksi -oppitunti kestää 45–60 minuuttia. ”Se on lyhyt aika saada sanotuksi kaikki, mitä haluaisin kertoa omaan talouteen ja raha-asioihin liittyen. Toisaalta koulussa vietetty aikakin on kohtalaisen lyhyt suhteessa koko elämän mittaiseen matkaan”, Hujala valottaa.

Hujala halusi valita oppitunnilleen erilaisen näkökulman kuin, mitä rahasta ja taloudesta yleensä opetetaan. Kovien tietojen ja taitojen sijaan, Oma talous tutuksi -oppitunnilla yritetään motivoida ja herättää kiinnostus tarttua omiin raha-asioihinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppitunnilla puhutaan pehmeämmistä taidoista ja tiedoista, kuten arvoista, asenteista, uskomuksista ja itsetuntemuksesta.

Tavoitteena on, että oppitunnin jälkeen nuori uskaltaa kohdata oman taloutensa myös luokkahuoneen ulkopuolella eli elämässä. Tähän päästäkseen Hujala hyödyntää oppitunnilla tarinankerrontaa sekä esimerkkejä nuorten elämästä. Kieltojen sijaan hän kannustaa pohtimaan, miten asian voisi tehdä toisin. Koska siitähän elämässä on kyse – valintojen tekemisestä.

”On tärkeää kannustaa nuoria ja muistuttaa, että harva valinta heidän iässään on lopullinen. Lähes kaiken voi muuttaa myöhemmin, jos vain haluaa”, Hujala sanoo.

Sinä riität

Nuoret tarvitsevat kannustusta ja tukea oman talouden haltuun ottamiseen. ”Oman talouden raha-asiat eivät ole rakettitiedettä. Meistä jokainen osaa ne! Meidän aikuisten täytyy kuitenkin rohkaista nuoria, vaikka he tekisivätkin joskus huonoja valintoja”, Hujala kannustaa. ”Olkaamme heitä, jotka kertovat nuorelle, että ”sinä riität”. Olkaamme heitä, jotka auttavat kylvämään siemenen, jota nuori voi itse kasvattaa.”

”Kannustamalla ja inspiroimalla voimme luoda suomalaisista maailman rahavoivimman kansan, joka uskaltaa lähteä luomaan omaa juttuaan ilman rahaan liittyviä huolia!”