Turvallisuus on johtamisesta kiinni

Vuonna 2017 rakennusalan palkansaajille sattui noin 14 500 työtapaturmaa. Tapaturmien lukumäärä jatkoi kasvuaan jo toista vuotta peräkkäin.

Rakentamisen määrä on koko ajan lisääntynyt, joten tapaturmiakin on tapahtunut enemmän. Onneksi kuitenkin kaikista vakavimmat tapaturmat ovat vähentyneet jo pidemmän aikaa. Tämä kertookin siitä, että alalla on tehty turvallisuuden eteen paljon töitä.

Rakennusala on kuitenkin edelleen kaikista päätoimialoista tapaturma-alttein. Uusia haasteita turvallisuuden hallintaan ovat tuoneet muun muassa alan yleiseksi toimintatavaksi muodostunut alihankintapainotteinen toimintamalli sekä entisestään kiristynyt kilpailu.

Turvallisuuden hallinta on rakennusalalla monen tekijän summa. Ihmisten ja asioiden määrätietoinen johtaminen on keskeisin tekijä työturvallisuuden parantamisessa. Turvallisuuden johtamista edellytetäänkin niin työturvallisuuslaissa kuin rakennusalaa koskevassa rakennustyön turvallisuusasetuksessakin.

Miten turvallisuutta voi johtaa?

Johtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tavoitteiden asettaminen. Hänen tulee huolehtia siitä, että tavoitteet ovat kaikilla tiedossa ja että tavoitteita tukevat suunnitelmat, työvälineet sekä menettelytavat ovat kunnossa.

Hyvältä johtajalta edellytetään lisäksi kykyä motivoida ja sitouttaa työntekijöitä. Hän myös valvoo työtä ja tavoitteiden toteutumista sekä antaa palautetta niin onnistumisista kuin virheistäkin.

Samat johtamiskäytännöt sopivat myös turvallisuuden johtamiseen. Samassa yhteydessä voidaan myös todeta vanha viisaus ”asenne ratkaisee”, koska erityisesti turvallisuusasioissa johtajan asenne näkyy suoraan myös työntekijöissä.

Kun siis haluat johtaa yrityksesi huipputuloksiin myös turvallisuudessa:

  1. Aseta selkeä tavoite (esimerkiksi: ei yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa).
  2. Kerro tavoitteesta ja sitouta työntekijäsi tavoitteeseen.
  3. Huomioi työturvallisuusasiat myös omien aliurakoitsijoidesi kanssa tekemissä sopimuksissa.
  4. Varmista edellytykset työn turvalliseen tekemiseen. Tunnista vaaralliset työvaiheet ja huomioi turvallisuus kaikissa suunnitelmissasi sekä ohjeistuksissasi. Edellytä vastaavaa myös omilta aliurakoitsijoiltasi.
  5. Huolehdi riittävästä perehdytyksestä.
  6. Pidä turvallisuusasiat säännöllisesti esillä ja keskustele niistä työntekijöiden kanssa. Kannusta heitä havainnoimaan työympäristöä turvallisuuden kannalta.
  7. Valvo töiden suorittamista, anna palautetta ja puutu epäkohtiin välittömästi.