Henkivakuutus yhdessä osakassopimuksen kanssa turvaavat yritystoimintaa

Suunniteltaessa yrityksen tulevaisuutta on syytä ajatella askel pidemmälle. Miten yrityksessä turvataan liiketoiminnan jatkuvuus, jos osakas menettää työkykynsä tai menehtyy äkillisesti? Osakassopimuksella ja osakkaille otettavilla vakuutuksilla voidaan varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus.

Monille yrittäjille henkivakuutus ja osakassopimus ovat tuttuja asioita erikseen, mutta niiden hyödyntäminen yhdessä ei välttämättä ole tullut mieleen.

Osakassopimus kannattaa tehdä silloin, kun yritystoiminnasta vastaa useampi yrittäjä. Sopimuksessa on mahdollista sopia osakkaille tärkeistä asioista. Paras hetki sopimuksen laatimiseen on yrityksen perustamisvaiheessa tai silloin, kun yritykseen tulee uusia osakkaita. Osakassopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi voitonjaosta, yritystoiminnan rahoittamisesta tai siitä, mitä tapahtuu osakkaan lähtiessä firmasta. Vaikka osakassopimuksen sisällön saa määritellä itse, sopimus kannattaa laatia yhdessä juristin kanssa.

Tärkeä pohdittava asia osakassopimuksessa on myös, kuka saa kuolemantapauksessa lunastaa menehtyneen henkilön osakkeet ja mihin hintaan. Jos asiaa ei ole määritelty osakassopimuksessa, yrityksen osakkaiksi tulevat menehtyneen osakkaan pe­rilliset. Tällaisessa tilanteessa on mahdollista, että perillisillä ei ole minkään­laista osaamista yritystoiminnasta.

Tässä kohtaa henkivakuutus astuu mukaan kuvaan. Kun osakassopimuksessa on määritelty osakkeiden lunastamisesta, kannattaa osakkaille ottaa henkivakuutukset, joilla katetaan osakkeiden lunastussumma. Tällä tavoin varaudutaan pahimpaan ja varmistetaan yritystoiminnan jatkuvuus.

Esimerkki

Ystävykset Jaana ja Tiina omistavat kumpikin puolet kirjakaupasta, jonka arvo on 600 000 euroa. Näin ollen osakkeiden arvo on 300 000 euroa henkilöä kohden. Osakkaan menehtyessä hänen osakkeensa siirtyvät perillisille. Yritystoiminnan turvaamiseksi Jaana ja Juha ovat laatineet osakassopimuksen, jonka mukaan osakkaalla on ensisijainen oikeus lunastaa osakkeet perillisiltä osakkaan kuolemantapauksessa.

Pahimman varalle kirjakaupan vakuutuksiin on otettu Jaanalle ja Tiinalle myös henkivakuutukset, joissa he ovat toinen toisensa edunsaajia. Henkivakuutusten korvaussummaksi otettiin osakkeiden lunastukseen vaadittava summa eli 300 000 euroa. Tällä summalla toisen osakkaista on mahdollista lunastaa osakkeet perillisiltä ja yrityksen toiminta ei vaarannu.

Yrityksen osakkaiden henki- tai työkyvyttömyysvakuutuksia pohdittaessa autamme sinua ja yritystäsi parhaan mahdollisen vakuutusturvan räätälöimisessä.

 

Ota yhteyttä niin huolehditaan yhdessä, että yrityksesi tärkeimmät – ihmiset yritystoiminnan takana – ovat turvattu.