Miten käy kotoa pois muuttavan lapsen vakuutuksille?

Kun nuori muuttaa pois kotoa, ei hän kuulu enää vanhempiensa kotivakuutuksen piiriin. Miten vanhemmat voisivat huolehtia pois muuttavan nuoren vakuutusturvasta?

Mietitäänpä asiaa toisesta näkökulmasta: mitä jos nuori huolehtisikin siitä itse? Pois kotoa muuttaessa (ja mielellään jo hieman ennen sitä) on hyvä alkaa huolehtia omaan talouteen, terveyteen ja vakuutusturvaan liittyvistä asioista. Näin nuori tottuu ottamaan vastuuta omista asioistaan.

Vanhemmat voivat siirtymävaiheessa olla tukena, mutta nuoren pitää kuitenkin tehdä täysi-ikäisenä vakuutussopimus itse.

Pohjantähdessä nuoren aiemmat henkilövakuutukset voidaan siirtää hänen omaan vakuutussopimukseensa. Näin vakuutusturva jatkuu katkeamattomana, eikä välissä tarvitse tehdä uusia terveysselvityksiä.

Vakuutukseen ei tällöin myöskään tule uusia rajoitusehtoja.

Entä jos haluan tukea lastani maksamalla hänelle vakuutukset?

Pois kotoa muuttava nuori aikuinen ei enää voi jäädä vanhempien kotivakuutukseen, sillä kotivakuutus kattaa vain samassa taloudessa asuvien henkilöiden vahinkoja.

Henkilön asuinpaikka määrittyy väestörekisterissä olevan vakituisen osoitteen perusteella.

Mikään ei tietysti estä vanhempia maksamasta lastensa vakuutusmaksuja. Nuori voi tehdä oman vakuutussopimuksen, jonka laskut ohjataan vanhempien osoitteeseen.

Jos vanhemmat ja nuori sopivat yhdessä, että vanhemmilla on oikeus hoitaa vakuutusasioita, voi tämän tehdä nuoren antamalla valtakirjalla.

Valtakirjaa antaessa on hyvä harkita asiaa pitkälle tulevaisuuteen. Ihmissuhteet ja taloudelliset tilanteet muuttuvat vuosien kuluessa. Vaikka vanhemmilleen antaisikin valtakirjan, on nuoren silti hyvä opetella itse vakuutusasioita ja pysyä perillä voimassa olevasta vakuutusturvasta.

Täysi-ikäisen yksityisyys

Vanhemmat haluavat luonnollisesti varmistaa, että vakuutusturva on kunnossa ja siksikin valtakirja asioiden hoitamiseen voi tuntua hyvältä vaihtoehdolta.

On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että täysi-ikäisellä on oikeus yksityisyyteen. Henkilövakuutusten yhteydessä käsitellään lähes aina terveydentilaan liittyviä asioita, eikä lapsi halua välttämättä kertoa kaikista sairauksistaan ja tapaturmistaan yksityiskohtia vanhemmilleen.

Yleensä asiointi on myös sujuvampaa, kun vakuutusyhtiö saa esimerkiksi tarkentavat tiedot suoraan nuorelta itseltään.

Parhaiten tuet kotoa pois muuttavaa lastasi, kun käytte hyvissä ajoin yhdessä läpi vakuutusasioita (tarvittaessa asiantuntijan kanssa) sekä sitä, miten niitä hoidetaan vastuullisesti. Näin tuet lapsesi itsenäistymistä ja annat eväitä tulevaisuuteen.