Asiointi

Tältä sivulta löydät asiointiin liittyviä sähköisiä ja tulostettavia lomakkeita sekä korvauspäätösten muutoksenhakuohjeet. Sivun lopusta löydät Pohjantähden esittelijöille tarkoitetut tarjouspyyntölinkit. Voit myös asioida Oma Pohjantähdessä, jossa voit hoitaa esimerkiksi muutokset ja korvaushakemukset silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

 

Lomakkeet

Ajoneuvon käyttötarveselvitys
Ajoneuvon luovutuskirja (Suomi.fi -palvelu)
Asiakastietojen muutos. Muutat tiedot kätevimmin Oma Pohjantähdessä
Auton käyttölupa tilapäiseen käyttöön
Henkilönostimen ja trukin käyttäjälupa
Hole-in-one -turvan tilauslomake
Katto- ja vedeneristystöiden tulityölupa
Matkalasku
Metsävahinkoarvio
Tapaturma- ja läheltä piti -tilanne
Tulityölupa
Työntekijän perehdytyslomake
Työn vaaratekijöiden arviointi
Työsuojelun toimintaohjelma
Vahinkoluettelo
Verkkolaskutusosoitteen ilmoittaminen (yrityksille)
Vihreän kortin tilauslomake

Ajoneuvoon ja liikenteeseen liittyvät tulostettavat (pdf) vahinkoilmoitukset löydät alta:

Ajoneuvo ja liikenne (myös liikenteen henkilövahingot)
Kuljetusvahinko
Kuljetusvastuuvahinko
Liikenteen henkilövahinko
Moottoriajoneuvon varkausvahinko
Trafikskadeanmälan

Henkilövahinkoihin ja matkustamiseen liittyvät tulostettavat (pdf) vahinkoilmoitukset löytyvät alta:

Henkilövahinko. Kyseisellä ilmoituksella voit ilmoittaa kaikki sairauteen, tapaturmaan, matkan keskeytymiseen, myöhästymiseen ja odottamiseen liittyvät vahingot.
Ryhmävakuutuksen henkilövahinko. Käytä tätä vahinkoilmoitusta, kun ilmoitat tapaturmasta, sairaudesta tai matkustajavahingosta ryhmävakuutuksen perusteella, jolloin vakuutuksenottajana on esim. yritys, yhteisö tai kunta.

Kotiin ja omaisuuteen liittyvät tulostettavat (pdf) vahinkoilmoitukset löydät alta:

Omaisuusvahinkoilmoitus. Tällä ilmoituksella voit ilmoittaa rakennukseen, irtaimeen omaisuuteen ja matkatavaroihin liittyvät vahinkoasiat.
Tietojen palautustusta koskeva vahinkoilmoitus. Jos sinulla on tietokone rikkoutunut ja siinä yhteydessä tiedostot kadonneet ja haluat hakea korvausta tiedostojen palautukseen liittyen, täytä kyseinen ilmoitus.

Työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät tulostettavat (pdf) vahinkoilmoitukset löydät alta:

Selvitys oppilaan tapaturmasta
Työntekijän ammattitauti-ilmoitus
Työntekijän työtapaturmailmoitus
Työntekijän vapaa-ajan tapaturmailmoitus
Yrittäjän ammattitauti-ilmoitus
Yrittäjän työtapaturmailmoitus
Yrittäjän vapaa-ajan tapaturmailmoitus

Muut tulostettavat (pdf) vahinkoilmoitukset löydät alta:

Eläinvahinkoilmoitus
Metsävahinkoilmoitus
Oikeusturvailmoitus
Vastuuvahinkoilmoitus
Venevahinkoilmoitus

Korvauspäätöksen muutoksenhakuohjeet (pdf)

Muutoksenhakuohje: lakisääteinen tapaturma
Muutoksenhakuohje: liikenne (voimassa 2017 alkaen)
Muutoksenhakuohje: vapaaehtoiset vakuutukset (voimassa 2016 alkaen)

Tarjouspyyntölinkit Pohjantähden esittelijöille

Pohjantähden esittelijät
Pohjantähden esittelijät / yhteisöt

Etsitkö ehtoja ja tuoteselosteita?