Siirry sisältöön
Pohjantähden asiakaspalvelu on avoinna 22.2. klo 12-16. Poikkeuksia myös korvauspalveluiden puhelinpalvelussa.

Kiinteistökorvauksissa palvelemme ajalla 15.1.-29.2. puhelimitse klo 12-16. Poikkeuksena 20.2. ja 22.2, jolloin kiinteistökorvausten puhelinpalvelu on kokonaan suljettu. Henkilökorvauksien osalta puhelinpalvelu on suljettu torstaisin ajalla 19.-29.2.2024. Lisäksi koulutamme henkilöstöämme torstaina 22.2 ja tästä johtuen Pohjantähden asiakaspalvelu on avoinna 12-16

Oma Pohjantähti
Lapsen sideharsolla paikattu polvi

Työntekijän ja yrittäjän tapaturma vapaa-ajalla

Työntekijän ja yrittäjän tapaturma vapaa-ajalla

Työnantaja voi vakuuttaa työntekijät työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen liitetyllä vapaa-ajan vakuutuksella. Myös yrittäjä voi vakuuttaa itsensä vapaa-ajan tapaturmien varalta.
Vakuutuksesta korvataan mm. sairaanhoitokuluja, päivärahaa ansionmenetyksestä, päivärahaa yrittäjälle, sairaanhoidon matkakuluja, lääkekuluja sekä eräitä esinevahinkoja, esimerkiksi tapaturmassa rikkoutuneet silmälasit.

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä

Toimi näin

1

Ilmoita vahingosta

Työntekijän ilmoittaessa esimiehelleen vapaa-ajalla sattuneesta tapaturmasta, työnantaja täyttää vahinkoilmoituksen Oma Pohjantähdessä. Vahinkoilmoituksen liitteenä voi lähettää A-todistukset, maksukuitit ja muita vahinkoon liittyviä asiakirjoja.

Jos työntekijän työkyvyttömyys kestää yli yhdeksän arkipäivää, on täytettävä sairauspäivärahahakemus myös Kansaneläkelaitokselle (Kela), sillä vapaa-ajan vahingoissa Kela on ensisijainen korvaaja.

Jos olet yrittäjä, täytä vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä sekä tee sairauspäivärahahakemus Kelalle.

2

Jos tarvetta hoidolle

Jos työntekijäsi tarvitsee sairaanhoitoa, neuvo hakeutumaan lähimmälle terveysasemalle tai lähimpään yksityiseen hoitolaitokseen. Kela-kortti on oltava mukana, sillä hoitokäynti on maksettava ensin itse.

Jos olet yrittäjä, noudata yllä olevia ohjeita.

Jos on tarve kiireelliselle hoidolle, voi hakeutua päivystykseen.

Tarvitsemme vahinkoasian ratkaisemiseksi vahinkoilmoituksen lisäksi mm. hoitokäyntien potilaskertomukset, jotka saamme hoitolaitoksilta.

3

Tarvittavat lisätiedot

Jos tarvitsemme asian ratkaisemiseksi lisätietoja, pyydämme niitä yrittäjältä, työnantajalta, työntekijältä tai hoitolaitokselta. Pyydämme vastaamaan tiedusteluihimme mahdollisimman pian.

Suojatussa sähköpostissa voi lähettää asiakirjoja, esimerkiksi palkkatietoja, maksukuitteja, A-todistuksia sekä muita asiakirjoja tai pyytämiämme lisäselvityksiä.

4

Jatkotutkimus tai -hoidot

Jos lääkäri määrää vamman tutkimiseksi tai hoitamiseksi magneettitutkimuksen, fysikaalisen hoidon, leikkauksen tai muun vastaavan tavanomaista lääkärikäyntiä laajemman tutkimuksen tai hoidon, lääkäri lähettää maksusitoumuspyynnön yhtiöömme. Ennen tutkimuksen tai hoidon aloittamista on odotettava tieto maksusitoumuksen myöntämisestä.

Jos maksusitoumusta haetaan fysikaaliseen hoitoon, on lähetettävä lääkärin antama tutkimus- ja hoitomääräys yhtiöömme. Fysioterapian yhteistyökumppanimme on FysiPartners, joka ottaa yhteyttä saatuaan maksusitoumuksemme.

Turkoosi lankakera ja puikot, jossa keskeneräinen työ
Hoida vakuutusasiasi vaikka keskellä yötä
Oma Pohjantähdessä hoidat esimerkiksi muutokset ja korvaushakemukset silloin, kun sinulle sopii.