Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen ehtomuutokset vuosille 2020-2022

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus tarjoaa turvaa perheen välittömään toimeentuloon silloin, kun puoliso tai lasten huoltaja kuolee. Vakuutuksen ottaa ja kustantaa työnantaja. Vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-ajalla.

Vuoden 2020 alussa voimaan tulleet vakuutusehdot koskevat niitä kuolemantapauksia, jotka sattuvat vuosien 2020-2022 aikana. Merkittävä muutos näissä voimaan tulleissa ehdoissa on, että puolisoksi katsotaan nyt myös avopuoliso, jonka kanssa vakuutettu eli avioliitonomaisissa olosuhteissa ennen kuolemaansa vähintään viiden vuoden ajan.

Käytännössä puolisokäsitettä on nyt laajennettu vakuutusehdoissa niin, että edunsaajiksi tulee myös sellaisia avopuolisoita, joilla ei ole yhteistä lasta vakuutetun kanssa.

Lue lisää TVK:n tiedotteesta.