Työmatkatapaturmista suuri lasku työnantajalle – nappaa vinkit kaatumistapaturmien ehkäisyyn

Vuonna 2022 työmatkoilla sattuneissa liukastumis- ja kaatumistapaturmissa loukkaantui noin 18 000 henkilöä. Vakavia, yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneita kaatumisia, oli tapaturmista reilut 10 %. Noin 30 % loukkaantuneista oli työkyvyttömänä 4–30 päivää. (Tilastosovellus Tikku, Tapaturmavakuutuskeskus, 4.12.2023)

”Pitkät sairauspoissaolot ovat aina harmillisia yksilön kannalta, mutta voivat tulla kalliiksi työnantajalle. Sairauspoissaolot vaikuttavat aina yrityksen toimintaan ja saattavat pahimmassa tapauksessa lamauttaa kokonaisen yksikön toiminnan. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota myös työmatkatapatumien ehkäisyyn, ei vain työntekemisen turvallisuuteen”, pohtii Pohjantähden tuotekehityspäällikkö Kimmo Ilva.

Ehkäise työmatkatapaturmat ennalta

Sekä työntekijä että työnantaja voivat antaa oman panoksensa työmatkatapaturmien ehkäisyyn. Työntekijä voi vaikuttaa omalla toiminnallaan työmatkojen turvallisuuteen esimerkiksi käyttämällä nasta- tai kitkakenkiä tai irrotettavia liukuesteitä. Työnantaja puolestaan voi sisällyttää työmatkojen turvallisuuden osaksi työpaikan turvallisuusjohtamista. Tämä tarkoittaa sitä, että työmatkatapaturmien tarkastelu sisällytetään työsuojelun yhteistoimintaan ja riskien arviointiin. Työpaikan piha-alueen turvallisuudesta on myös syytä pitää huolta – piha tulee valaista ja hiekoittaa kunnolla.

Työntekijä! Nappaa alta vinkit työmatkatapaturmien ehkäisyyn

  1. Mieti ennalta työmatkan mahdolliset riskipaikat. Valitse mahdollisimman turvallinen reitti.
  2. Käytä pitäväpohjaisia jalkineita, esimerkiksi nasta- tai kitkakenkiä tai irrotettavia liukuesteitä.
  3. Käytä heijastimia ja muita näkyvyyttä parantavia varusteita.
  4. Käytä kypärää liikkuessasi pyörällä, sähköpyörällä, skuutilla tai muilla vastaavilla kulkuneuvoilla.
  5. Käytä nastarenkaita sääolosuhteiden niin vaatiessa.
  6. Mukauta ajotapasi sääolosuhteiden mukaan.
  7. Varaa riittävästi aikaa työmatkaan – kiire lisää tapaturman riskiä.

Työmatkatapaturmat ennusteen mukaan hienoisessa laskussa

Tapaturmavakuutuskeskuksen 28.9.2023 julkaistun ennusteen mukaan vuonna 2023 sattuu 111 000 työtapaturmaa, joista 21 000 on työmatkalla tapahtuvia tapaturmia. Vuonna 2022 työmatkatapaturmia tilastoitiin reilut tuhat enemmän eli 22 303.

Vuoden 2022 työmatkatapaturmista liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia oli noin 80 prosenttia. Eniten vahinkoja työmatkalla tapahtuu joulukuusta maaliskuuhun, jolloin kelit ovat usein liukkaat. Liukastumis- ja kaatumistapaturmissa on selvä piikki niinä arkipäivinä, kun keli on suurissa kaupungeissa erityisen huono.