Palkkatietojen ilmoittaminen keskitetään tulorekisteriin

Kansallinen tulorekisteri tuo muutoksia työnantajien palkanmaksuun. Vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työttömyysvakuutusrahastolle ja Kelalle poistuvat käytöstä ja jatkossa yritykset ilmoittavat kaikki palkkatietonsa yhteiseen tulorekisteriin, jonka tietoja viranomaiset hyödyntävät. Tiedot ilmoitetaan jatkossa aiempaa reaaliaikaisemmin: aina viiden vuorokauden kuluessa palkanmaksusta.

Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Toisessa vaiheessa vuodesta 2020 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteriin on mahdollista ilmoittaa myös täydentäviä tietoja, kuten esimerkiksi poissaoloja, jolloin tulorekisteri korvaa myös palkkatodistuksia ja muita selvityksiä, joita työnantajat tarvitsevat.

Jos yrityksen käytössä oleva palkkajärjestelmästä rakennetaan sähköinen yhteys Tulorekisteriin, voidaan ilmoitusmenettely automatisoida.

Työtapaturmavakuutuksen palkkatietojen ilmoittaminen

Myös työtapaturmavakuutusten palkkatietojen ilmoittaminen siirtyy tulorekisteriin. Palkkatiedon yhteydessä ilmoitetaan Tilastokeskuksen ammattiluokitusta hyödyntämällä, mitä työtä työntekijä tekee. Jos työnantajalla on voimassa useampia työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia, ilmoitetaan samalla myös vakuutusnumero.
Pohjantähti hakee vuoden 2019 vuosi-ilmoitustiedot tulorekisteristä. Vuonna 2020 työnantajan ei enää erikseen tarvitse ilmoittaa palkkatietoja Pohjantähdelle.

Lisätietoa tulosrekisteristä