Järein keinoin nuorten syrjäytymistä vastaan

Nuorten syrjäytymisestä puhuttaessa viitataan usein koulutus- tai työmarkkinajärjestelmien ulkopuolelle jäämiseen. Syrjäytymisessä on kuitenkin usein kyse usean hyvinvoinnille merkityksellisen tekijän puutteesta. Syrjäytyminen saa usein alkunsa silloin, kun huono-osaisuus kasaantuu ja alkaa heikentää ihmisen mahdollisuuksia hallita omaa elämäänsä.

Me Pohjantähdessä lähdimme järein keinoin kamppailemaan nuorten syrjäytymistä vastaan. Lahjoitimme 10 000 € salolaiselle Ihme ja Kumma Tuki Ry:lle syrjäytymisen vastaiseen työhön.

Kenellä on vaara jäädä syrjään?

Vaikeudet jollakin hyvinvoinnin osa-alueella eivät vielä välttämättä horjuta nuoren elämänhallintaa. Matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys ja toimeentulon ongelmat määritellään kuitenkin merkittäviksi syrjäytymisen riskitekijöiksi.

Myös elämänhallintaan ja terveyteen liittyvät ongelmat sekä sosiaalisten suhteiden vähyys altistavat nuoria syrjäytymiselle. Kun nuorilta itseltään kysytään keskeisimpiä syrjäytymisen syitä, he mainitsevat suurimpana ystävien puutteen.

Kuinka paljon syrjäytyneitä nuoria oikein on?

Syrjäytymiselle ei ole vakiintunutta määritelmää, joten syrjäytyneiden ja syrjäytymisriskissä olevien nuorten määrää on haastavaa arvioida. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) vuonna 2012 julkaistun raportin ”Hukassa – Keitä ovat syrjäytyneet nuoret?” mukaan Suomessa olisi noin 51 300 nuorta syrjäytynyttä.

Mitä Ihmettä ja Kummaa?
Pohjantähtiläiset Ihme ja Kumma Tuki ry:n toimintaan tutustumassa
Tutustuimme Ihme ja Kumma Tuki Ry:n toimintaan helmikuussa 2020. Kuvassa Ihme ja Kumman väkeä sekä oikealla toimitusjohtajamme Aki Kiiliäinen.

Ihme ja Kumma Tuki Ry:n toiminnan tukeminen valikoitui lahjoituskohteeksemme syrjäytymisen vastaisen kampanjamme kautta loppuvuodesta 2019. Lahjoitusta haki yli 50 syrjäytymisen vastaisessa toiminnassa mukana olevaa yhdistystä ja yritystä.

Henkilöstöstämme koostuneen raadin valinta oli yksimielinen. Ihme ja Kumma Tuki Ry:n toiminnan tavoitteena on erityisnuorten avustaminen omatoimiseen arkeen ja työelämään. Toiminta perustuu tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ennakkoluulottomuuteen.

Lämmin kiitos kaikille lahjoituskohteeksemme hakeneille. Osoititte meille, että avullamme on todellinen tarve.