Hätäpalvelunumero

Asiakkaitamme palvelee vuoden jokaisena päivänä ympärivuorokautinen SOS Internationalin hätäpalvelunumero

0800 139 139

Ulkomailta soitettaessa hätäpalvelunumero on +358  800 139 139. Hätätilanteessa ulkomailtakin soitettaessa saa numerosta apua suomen kielellä.

Palveluntarjoajana toimii yhteistyökumppanimme SOS International. SOS International palvelee asiakkaitamme kaikissa hätätilanteissa; kotimaassa sattuvissa henkilö-, esine- ja hinausvahingoissa sekä ulkomailla sattuvissa hätäpalvelua vaativissa matkasairaus- tai tapaturmavahingoissa.

Jos sinulle sattuu liikenneonnettomuus Suomessa tai Euroopassa, saat apua nopeasti SOS Hinaus -sovelluksen avulla. Voit ilmoittaa vahingostasi SOSiin sovelluksen kautta. Sovellus jäljittää tarkan sijaintisi GPS-tietojen avulla ja apu saapuu nopeasti oikeaan paikkaan. Lue lisää palvelusta.

SOS:n yhteystiedot löytyvät myös matkavakuutusasiakkaillemme lähetetystä matkavakuutuskortista, joka on aina hyvä ottaa matkalle mukaan.

Hätäpalvelunumero on tarkoitettu hätätilanteisiin

Hätäpalvelu on ensisijaisesti tarkoitettu hätätilanteisiin, joissa apua tarvitaan välittömästi. Tyypillisiä tilanteita ovat esimerkiksi matkan keskeytyminen ajoneuvoon tulleen vian tai vaurion vuoksi (hinaus- ym. järjestelyt) tai viikonloppuna tai yöaikaan sattuvat tulipalot, vuotovahingot tms. vahingot, joissa tilanne vaatii välitöntä neuvontaa tai toimintaa.

Usein vahinko ei vaadi välitöntä toimintaa ja silloin asia hoituu luontevimmin pohjantähtiläisten kanssa normaalina työaikana.

Vahinkotilanteissa on aina pyrittävä estämään lisävahinkojen syntyminen ja tarvittaessa tehtävä ilmoitus vahingosta myös poliisille.