Vastuullisesti toimiva asiakas maksaa jatkossa vähemmän

Pohjantähti tuo vastuullisuuden konkreettiseksi osaksi vakuuttamista. Jatkossa asiakkaan kanssa ei keskustella ainoastaan siitä, mikä hänelle on elämässä tärkeintä, vaan myös siitä, kuinka vastuullisuus näkyy asiakkaan arjessa. Vastuullisesti toimiva asiakas saa vakuutuksista vastuullisuusalennuksen.

Vakuutusyhtiöt myyvät aineetonta turvaa, jolloin ympäristövaikutukset jäävät myytävien tuotteiden osalta pieniksi. Pohjantähdessä tiedostetaan kuitenkin omat kehityskohdat ja tehdään töitä sen eteen, että yhtiön hiilijalanjälki pienenisi vuosi vuodelta. Yhtiössä tehdään hyvin samankaltaisia vastuullisuustekoja kuin muissakin yrityksissä – erästä asiaa lukuun ottamatta.

”Päätimme ottaa täysin uudenlaisen näkökulman vastuullisuuden saralla ja tähdätä siihen, että jokainen pohjantähtiläinen toimisi eräänlaisena vastuullisuuden viestinviejänä. Tällä tavoin meidän on mahdollista kasvattaa myös asiakkaidemme vastuullisuustietoutta”, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Jenni Niiranen kertoo.

Pohjantähdessä innovoitiin, kuinka keskustelu vastuullisuuteen liittyvistä asioista saataisiin luontevaksi osaksi asiakaskohtaamisia. Lopulta yhtiössä päädyttiin siihen, että vastuullisuudesta keskustelemisen lisäksi asiakkaita olisi mahdollista palkita vastuullisuudesta.

”Pilotoimme vastuullisuusalennusta keväällä ja saimme siitä oikein hyviä kokemuksia. Pilotti vahvisti entisestään ajatusta siitä, että olemme oikealla polulla”, Niiranen hymyilee.

Pohjantähdessä asiakkaan vakuutustarpeita selvitettäessä keskustellaan jo lähtökohtaisesti hyvin henkilökohtaisista ja luottamuksellisista asioista. Asiakkaiden kanssa käydään läpi, mikä heille on elämässä tärkeintä ja millaisiin arkea mullistaviin asioihin on tarve varautua vakuutuksilla.

Jatkossa asiakaskohtaamisissa keskustellaan myös siitä, toimiiko asiakas vastuullisesti. Sekä henkilö- että yritysasiakkaille on omat kriteerit, jotka täyttämällä asiakas saa vastuullisuusalennuksen vakuutuksiinsa. Mikäli kriteerit eivät täyty, asiakkaalle tarjotaan vakuutuksia ilman vastuullisuusalennusta.

”Koemme, että jokainen asiakaskohtaaminen, jossa saamme heräteltyä asiakasta ajattelemaan vastuullisuuteen liittyviä teemoja, on iso voitto. Välittämällä muutamme maailmaa”, summaa Niiranen.

 

Lisätietoja:

Jenni Niiranen, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja, 050 324 7646, jenni.niiranen@pohjantahti.fi

Emmi Tammisto, vastuullisuus- ja viestintäsuunnittelija, 040 455 2401, emmi-maaria.tammisto@pohjantahti.fi