Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vuonna 2018

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan palkansaajille sattui vuonna 2018 noin 127 000 työtapaturmaa.

Korvatuista tapaturmista 104 000 sattui työpaikalla ja loput 23 000 asunnon ja työn välisellä matkalla.

Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi noin 2 % vuodesta 2017. Sen sijaan työmatkatapaturmien määrä laski edellisvuoteen nähden viitisen prosenttia.

Työpaikkatapaturmissa menehtyi viime vuonna 16 palkansaajaa. Eniten työpaikkakuolemia sattui teollisuuden, rakentamisen ja kuljetuksen sekä varastoinnin toimialalla toimivissa yrityksissä. Kolmessa tapauksessa kuollut henkilö oli vuokratyöntekijä.

Vuonna 2018 kaikkien toimialojen yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 29,1 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla.