Pohjantähti lahjoitti 10 000 euroa TSAU ry:lle

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry järjestää lahjoitusrahan turvin autismi- ja neurokirjon lapsille ja nuorille monipuolista toimintaa, kuten taide- ja kaverikerhoja sekä mahdollistaa erilaisia liikkumisen tapoja.

”Monipuoliset liikuntamahdollisuudet ovat sensorisen integraation eli aistitiedon jäsentymisen kehittämisen kannalta tärkeää”, kertoo TSAU ry:n toiminnassa vahvasti vaikuttava Kristiina Kantola.

”Esimerkiksi uimakoulu hiljaisessa kuntoutusaltaassa on monelle ääniherkälle ainoa mahdollisuus käydä uimahallissa ja opetella uimaan.”

Autismikirjo-sana kuvaa oireiden moninaisuutta, yksilöllisyyttä ja vaihtelua. Autismi vaikuttaa tapaan aistia, reagoida ja ilmaista kokemaansa. Piirteet tulevat usein esiin vuorovaikutustilanteissa. Aisti- ja kuormitusherkkyyden huomioiminen on erittäin tärkeää.

”Lahjoituksen avulla järjestämme myös erilaisia harrastekerhoja. Niissä autismi- ja neurokirjon lapset ja nuoret pääsevät tutustumaan vertaisiinsa oman mielenkiinnon kohteen kautta”, kertoo toinen yhdistyksen taustavoima Petra Hietala-Rasku.

”Kerhojen perustaminen ei ole aivan läpihuutojuttu, sillä sopivien tilojen lisäksi tarvitsemme osaavia henkilöitä ohjaamaan toimintaa. Nyt kerhotoiminnan järjestäminen on kuitenkin mahdollista.”

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry neuvoo, tukee ja auttaa autismi- ja neurokirjon perheitä. TSAU toimii pääasiassa Pirkanmaalla, mutta tekee myös valtakunnallista edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa. TSAU on Autismiliiton jäsenyhdistys.

Pohjantähden lahjoituksen luovutti vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Jenni Niiranen. Sekin vastaanottivat Petra Hietala-Rasku ja Kristiina Kantola TSAU ry:stä.

Pohjantähden Jenni Niiranen sekä Tampereen seudun autismiyhdistys Tsau ry:n Petra Hietala-Rasku ja Kristiina Kantola.Lahjoituskampanja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen

Pohjantähti kohdisti jo toista vuotta peräkkäin 50 000 euron lahjoituksensa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

”Valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista voivat hyvin, mutta osalle heistä kasautuu ongelmia, jotka varjostavat elämää ja heikentävät hyvinvointia vielä aikuisenakin. Me pohjantähtiläiset haluamme antaa panoksemme lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen”, kertoo Niiranen.

Pohjantähden viisihenkinen raati valitsi kaikista lahjoituskampanjaan osallistuneista yhdistyksistä ja organisaatioista viisi lahjoituskohdetta, joista kunkin toimintaa tuetaan 10 000 eurolla.