Pohjantähti vastaa asiakaskäyttäytymisen muutokseen - aloitamme muutosneuvottelut

Uudistamme liiketoimintaamme vastataksemme pandemia-ajan vauhdittamaan muutokseen asiakaskäyttäytymisessä. Toteutuessaan uudistaminen toisi muutoksia muun muassa organisaatiorakenteisiin, työtehtäviin sekä henkilöstön määrään ja siksi asiaa käsitellään yhdessä henkilöstön edustajien kanssa muutosneuvotteluissa.

”Eletty korona-aika on osaltaan nopeuttanut jo aikaisemmin tunnistettua muutosta asiakaskäyttäytymisessä. Asiakkaamme haluavat palvelua pääasiassa verkossa ja puhelimitse perinteisen konttoriasioinnin sijaan. Meidän tulee vastata toimintaympäristömme muutoksiin ja lisäksi tavoitella asiakaskokemuksen korkeaa laatua, asiakaspysyvyyttä sekä maksutulon kasvua ja kulujen hallintaa”, pohtii yhtiön toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen. ”Olemme sopeuttaneet yhtiön toimintaa muuttuneisiin olosuhteisiin koko pandemian ajan. Valitettavasti tehdyt toimenpiteet eivät yksistään ole olleet riittäviä.”

Kiiliäinen toteaa, että nyt suunnitelluilla muutoksilla pyritään henkilöresurssien tehokkuuteen ja niiden kohdentamiseen yhtiön strategian kannalta keskeisiin osa-alueisiin.

”Jatkossakin palvelemme asiakkaitamme verkon ja puhelimen lisäksi myös paikallisesti. Pyrimme tekemään ratkaisuja, joiden hyödyt kertaantuvat tulevaisuudessa. Lyhyen aikavälin säästöt ovat vain pieni osa tavoittelemaamme lopputulosta”, kertoo Kiiliäinen.

Aloitamme muutosneuvottelut 7.2.2022. Alustavan arvion mukaan henkilöstön vähennystarve on enintään 27 työntekijää. Uusia työtehtäviä arvioidaan syntyvän 7-8.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Aki Kiiliäinen, toimitusjohtaja
p. 040 517 4493,
aki.kiiliainen@pohjantahti.fi