Pohjantähden yhtiökokous valitsi hallitukseen kaksi uutta kehittäjää ja vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen

Pohjantähden varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5. yhtiön pääkonttorilla Hämeenlinnassa. Yhtiökokous vahvisti noin 0,6 miljoonan euron positiivisen tuloksen ja valitsi hallitukseen kaksi uutta digistrategia.

Pohjantähden toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen kertoo, että yhtiön luvut viime vuodelta olivat odotetut. ”Maksutulomme laski, erityisesti erittäin kovasta hintakilpailusta kärsineen autovakuuttamisen osalta.

Sijoitusten nettotuotto oli 3,6 M€ ja alkuvuoden 2019 suotuisa kehitys on vahvistanut entisestään yhtiön pitkän aikavälin keskimääräistä sijoitustoiminnan vuosituottoa, joka kymmeneltä vuodelta on 3,3 %. Yhtiön yhdistetty kulusuhde kasvoi 102,1 prosenttiin, josta korvauskulujen osuus oli 76,4 prosenttia ja liikekulujen osuus 25,7 prosenttia.

Vahinkotapahtumien osalta vuosi oli keskimääräinen. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui edelleen. Hallituksemme joulukuinen päätös vastuuvelan laskuperustekoron muuttamisesta 2 %:sta 1,5 %:iin heikensi vakuutustoiminnan kannattavuutta, jota yhdistetty kulusuhde kuvaa. Tämä oli kuitenkin pitkällä aikavälillä järkevä päätös.”

Pohjantähden avainlukuja vuodelta 2018

  • Vakuutusmaksutulo 99,7 M€
  • Vakuutustekninen kate -1,9 M€
  • Sijoitusten nettotuotto 3,6 M€
  • Tilikauden tulos 0,6 M€
  • Yhdistetty kulusuhde 102,1 %
  • Taseen loppusumma 242 M€
  • Henkilöstömäärä 31.12.2018: 337.

Takuupääomalle maksetaan 3,75 %:n korko, yhtiöjärjestystä päivitettiin vastaamaan nykyistä sääntelyä

Yhtiökokous päätti maksaa 3,75 %:n koron oman omistuksen ulkopuolisille B-sarjan takuuosuuksille.

Niin ikään yhtiöjärjestykseen päätettiin tehdä hallituksen esityksen mukaiset päivitykset:

  • Sisältöä on tarkistettu nykyistä sääntelyä vastaavaksi ja tarpeettomia kohtia on poistettu.
  • Yhtiön johdon pätevyysvaatimuksia on täsmennetty.
  • Jatkossa tilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö.

Harri Lauslahti ja Virpi Ruoti valittiin uusiksi hallituksen jäseniksi

Yhtiökokous päätti pitää Pohjantähden hallituksen jäsenten määrän kuudessa. Hallituksessa jatkavat OTK Kari Kaartinen, vakuutustieteen professori FT Lasse Koskinen, hallitusammattilainen KTM Taru Narvanmaa ja aluejohtaja GeMBA Jussi Pohto. Uusiksi jäseniksi valittiin vahinkovakuutuksen johtotehtävissä pitkään toiminut KTM Harri Lauslahti ja tietohallintojohtaja DI Virpi Ruoti. He vahvistavat hallitusta erityisesti teknisen palveluosaamisen osalta. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen Kari Kaartisen jatkamaan puheenjohtajanaan ja Jussi Pohton varapuheenjohtajana.

Tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Ulla Nykky sekä tilintarkastaja KHT Timo Eerola, varatilintarkastajiksi KHT Jenni Smedberg ja KHT Terhi Mäkinen.

Edessä positiiviset näkymät

Toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen kertoi katsauksessaan yhtiön strategisista valinnoista, joilla haetaan kasvua. ”Ydinkohderyhmänämme ovat edelleen suomalaiset kotitaloudet ja pienyritykset, jotka arvostavat aitoa henkilökohtaista palvelua, palvelukanavasta riippumatta. Haluamme hyödyntää yhtiömme ketteryyttä ja olla aidosti erilainen. Ainutlaatuista taitaa jo nykyään olla esim. se, että meillä vastaa ihminen keskimäärin 29 sekunnissa puhelimeen.

Uusmyyntiämme vahvistamaan avasimme huhtikuussa ensimmäiset franchisetoimipisteemme Nurmijärvellä ja Tampereen Lielahdessa. Näemme tämän kustannustehokkaana keinona kasvattaa maksutuloamme ja tulemme kasvattamaan yrittäjävetoisten toimipisteiden määrää vielä tänä vuonna. Kuluva vuosi onkin investointien aikaa – tuotot seuraavat perässä, kuten kaikessa yritystoiminnassa.

Viime kuukausilta positiivisia havaintoja ovat mm. asiakkaiden ajoneuvovakuutusten yhtiönvaihtojen määrän kääntyminen Pohjantähden hyväksi. Kannattamaton hintakilpailu on ainakin hetkeksi laantunut ja tervehdyttää nyt koko alaa. Tammi-maaliskuulta Pohjantähden sijoitusten tuotto on ollut 2,9 %, mikä antaa myös hyvää taloudellista pohjaa tälle vuodelle. Yhtiön tuloskunnosta huolehtiminen on tietysti ensiarvoisen tärkeää”, toteaa Kiiliäinen. Hän kiitti asiakkaitamme, henkilöstöä ja kumppaneitamme vuodesta 2018.

Pohjantähden vuosikertomus, vakavaraisuuskertomus ja henkilöstöraportti vuodelta 2018 ovat ladattavissa osoitteessa: https://www.pohjantahti.fi/yhtio/

Lisätietoja:

Pohjantähden hallituksen puheenjohtaja Kari Kaartinen, p. 040 040 9253.
Toimitusjohtaja Aki Kiiliäinen, p. 040 517 4493.