Toiminnan vakuutukset

Toiminnan vakuutukset turvaavat yrityksesi talouden poikkeustilanteissa.

Toiminnan vakuutukset auttavat, jos yrityksen toiminta keskeytyy

Pienikin omaisuusvahinko voi aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä yrityksen toiminnan keskeytyessä vahingon takia. Yrityksen toiminnan saattaa keskeyttää esimerkiksi tulipalo tai koneen rikkoutuminen. Omaisuusvahingon lisäksi yrityksen toiminnan saattaa keskeyttää yrittäjän tai muun tärkeän työntekijän tapaturmainen työkyvyttömyys tai kuolema.

Toiminnan vakuutukset turvaavat yrityksen toimintaa keskeytyksen aikana. Toiminnan keskeytymiseen voidaan varautua omaisuuskeskeytys- sekä henkilökeskeytysvakuutuksilla, jotka korvaavat keskeytysvahingosta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä sekä muita ylimääräisiä kuluja. Keskeytysturvien tarkoituksena on saattaa yrityksen taloudellisen toiminnan tulos tasolle, jolla se olisi ollut ilman vahinkoa, ja turvata siten yrityksen toiminnan jatkuminen.

Vahingonkorvausvastuu

Yritys voi joutua korvausvastuuseen henkilö- tai esinevahingosta, jonka yrityksen toiminta tai tuote saattaa aiheuttaa ulkopuoliselle. Korvausvastuuseen voi varautua erilaisilla vastuuvakuutuksilla. Tavallisimpia vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus (toiminnan turva) ja tuotevastuuvakuutus (tuoteturva). Vastuuvakuutukset korvaavat vahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa.

Oikeudenkäynti

Oikeusturvalla yritys voi varautua kuluihin, joita aiheutuu lakimiesavun käyttämisestä vakuutettuun toimintaan liittyvässä riita-, hakemus- tai rikosasiassa. Vakuutus korvaa välttämättömät ja kohtuulliset oikeudenkäynti- ja asianajokulut.

Lisätietoa erilaisista vakuutusvaihtoehdoista saat lähimmästä palvelukonttoristasi, osoitteesta palvelu@pohjantahti.fi tai soittamalla palvelunumeroomme 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20).