Omaisuusvakuutukset

Omaisuusvakuutukset turvaavat yrityksesi omaisuutta kun ennalta arvaamattomia tilanteita tulee vastaan. Esimerkiksi tulipalot, putkivuodot, varkaudet ja rikkoutumiset voivat vahingoittaa tai tuhota omaisuuttasi.

Omaisuusvakuutukset suojaavat esimerkiksi rakennuksia, käyttö- ja vaihto-omaisuutta, koneita ja laitteita sekä työntekijöiden matkatavaroita. Pohjantähtiturvassa omaisuusvakuutukset räätälöidään yksilöllisesti ja joustavasti, sillä voit itse valita vakuutusturvan laajuuden ja omavastuut kohde- ja riskikohtaisesti. Pohjantähdessä valitset aina itse, mistä maksat, etkä maksa turhasta.

Oheisesta taulukosta näet Pohjantähtiturvan omaisuusvakuutuksen omaisuuskohteet sekä niille valittavissa olevat riskit.

Vakuutettavat-omaisuuskohteet

Pohjantähdestä saat myös vakuutukset yrityksesi ajoneuvojen turvaksi. Liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka tarvitaan kaikille liikenteeseen käytettäville ajoneuvoille. Lisäksi ajoneuvon turvaksi kannattaa ottaa vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus, joka korvaa vakuutetulle ajoneuvolle itselleen aiheutuneita vahinkoja valitun turvan laajuuden mukaisesti.

Korvaavatko omaisuusvakuutukset kuljetettavana olevan omaisuuden?

Yrityksen omaisuuteen kohdistuu monenlaisia riskejä myös silloin, kun omaisuutta siirretään, kuljetetaan tai varastoidaan kuljetuksen aikana. Näihin kuljetusriskeihin voidaan varautua kuljetusvakuutuksella. Vakuutuksen ottaa yleensä se, jolla on tehdyn sopimuksen mukaan vaaranvastuu kauppatavarasta. Myös yrityksen eri toimipisteiden välillä suoritettavat kuljetukset voidaan vakuuttaa kuljetusvakuutuksella.

Pohjantähtiturvaan voit valita yrityksesi tarpeen mukaan joko kuljetuksen täysturvan, kuljetuksen perusturvan tai autokuljetusturvan.

Lisätietoa erilaisista vakuutusvaihtoehdoista saat lähimmästä palvelukonttoristasi, osoitteesta palvelu@pohjantahti.fi tai soittamalla palvelunumeroomme 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20).