Kiinteistövakuutus

Pohjantähtiturva kiinteistölle on kokonaisvaltainen kiinteistövakuutus kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden omaisuuden ja toiminnan turvaksi. Pohjantähtiturva on suunnattu erityisesti uusien, uudehkojen ja peruskorjattujen asuinrakennusten vakuutusturvaksi.

Pohjantähtiturvassa vakuutusturva voidaan valita kattamaan vain olennaiset riskit ja näin voidaan säästää vakuutusmaksuissa. Pohjantähtiturva on joustavampi ja yksityiskohtaisempi tapa vakuuttaa kuin perinteiset kiinteistövakuutukset.

Pohjantähtiturvassa:

 • Korvattavat riskit voidaan valita yksilöllisesti.
 • Omavastuu voidaan valita riskikohtaisesti.
 • Maksut määräytyvät tapauskohtaisesti (esim. vesijohdot uusittu – pienempi vakuutusmaksu).
 • Vuokratulon keskeytys korvataan täysimääräisenä.

Omaisuus

Pohjantähtiturvassa voidaan vakuuttaa seuraavia omaisuuskohteita:

 • tontti
 • rakennukset
 • LVISA -laitteet
 • yhtiön omistama irtaimisto
 • lasi ja kilpi.

Kaikki yli 12m2 suuruiset rakennukset tulee vakuuttaa omina kohteinaan. Pienemmät rakennukset sisältyvät tontin vakuutusturvaan, kuten myös esimerkiksi tontin maaperä, istutukset, pinnoitteet, valaisimet, aidat ja turvatekniikka. LVISA -laitteet vakuutetaan omana kohteenaan, jolloin niille voidaan valita laajempi vakuutusturva kuin rakennukselle esimerkiksi rikkoutumisen varalta.

Kiinteistön tontti, rakennukset, LVISA -laitteet sekä irtaimisto voidaan vakuuttaa tulipalon, sähköilmiön, rikoksen, putkivuodon, luonnonilmiön ja rikkoutumisen varalta. Lasi- ja kilpiturvalla voidaan erikseen vakuuttaa esimerkiksi lasiruudut ja mainoskilvet.

Toiminta

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden toiminnan turvan laajuus voidaan valita tarpeen mukaan:

 • Kiinteistön vastuu
 • Hallinnon vastuu
 • Kiinteistön oikeusturva
 • Vuokratulon menetys.

Vastuuvakuutus on turva vahingonkorvausvelvollisuuden varalle. Kiinteistön vastuu korvaa henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan lain mukaan vastuussa. Hallinnon vastuu korvaa varallisuusvahinkoja, joista hallituksen jäsenet ja isännöitsijä ovat voimassa olevan lain mukaan vastuussa.

Kiinteistön oikeusturva korvaa välttämättömiä ja kohtuullisia oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.

Vuokratulon menetystä korvataan silloin, kun rakennusta ei voida kokonaan tai osittain käyttää korvattavan omaisuusvahingon johdosta. Vuokratulon menetyksen vakuutusmäärä voidaan valita.

Lisätietoa erilaisista vakuutusvaihtoehdoista saat lähimmästä palvelukonttoristasi, osoitteesta palvelu@pohjantahti.fi tai soittamalla palvelunumeroomme 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20).