Olkipelto elokuussa

Maatilavakuutus

Meiltä reilut tarpeitasi vastaavat vakuutukset maatilatoimintasi turvaksi.

Maatilataloutesi tarvitsee vakuutukset henkilöiden, omaisuuden, toiminnan ja tuotannon turvaksi. Pohjantähden yritysvakuutus maatiloille on vakuutusratkaisu kaiken kokoisille maatiloille. Samalla vakuutussopimuksella vakuutat myös mahdolliset liitännäiselinkeinot helposti.

Pohjantähtiturvassa voi valita vakuutusturvan laajuuden ja omavastuut kohteittain ja vaikuttaa siten myös vakuutusmaksuihin.

Hoida vakuutusasiasi kätevästi Oma Pohjantähdessä

Miksi valita Pohjantähti?

Vihannekset puulaatikossa

Oma yhteyshenkilö – henkilökohtaista palvelua

Jokainen maatila saa oman yhteyshenkilön, jonka kanssa kaikki vakuutusasiat hoituvat vaivattomasti. Olosuhteet ja tilanteet tilalla muuttuvat. Yhteyshenkilölle muutoksista ilmoittamalla päivittyvät vakuutusasiat jälleen ajan tasalle.

Lammas niityllä

Yhteistyö alkaa riskikartoituksella

Tunnistetaan yhdessä maatilaasi kohdistuvat vahinkoriskit. Arvioidaan riskinkantokykysi ja valitaan vakuutusturva sen mukaisiin tarpeisiin. Näin vaikutat myös vakuutusmaksuihin ja turvaat toiminnan jatkuvuuden tilanteessa kuin tilanteessa.

Verso multakasassa kämmenten sisällä

Reilusti räätälöitävä

Pohjantähtiturvassa valitset itse omavastuut sekä vakuutusturvan laajuuden ja saat siten juuri sinulle sopivan vakuutusturvan. Järkevät suojausratkaisut vähentävät merkittävästi vahinkoja, joten myös ennaltaehkäisyllä on mahdollista vaikuttaa vakuutusmaksuihin.

Tuotetiedot

Maatilan omaisuus

Maatilan omaisuuteen kohdistuu monenlaisia riskejä, kuten tulipalot, putkivuodot ja rikokset. Nämä ja muut ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat vahingoittaa tai tuhota maatilan omaisuutta.

Tontti ja rakennukset
Käyttöomaisuus / maatalousirtaimisto ja maatalouskalusto
Vaihto-omaisuus / maataloustuotteet
Omalla konevoimalla kulkeva maatalouskone

Maatilan toiminta

Henkilöstöstä ja omaisuudesta huolehtimisen lisäksi maatilalla on tärkeää huomioida myös jokapäiväiseen toimintaan liittyvät riskit. Maatilalla työskentelevä voi tahtomattaan aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa ulkopuoliselle ja joutua siitä vahingonkorvausvastuuseen tai kohdata jopa oikeudenkäyntiin johtavat riitatilanteen. Ei hätää, näihinkin tarjoamme sinulle vakuutusturvaa avuksesi.

Toiminnan vastuu ja oikeudenkäynti
Maatilan keskeytysvakuutus

Tuotantoeläimet

Tuotantoeläinvakuutuksella pystytään turvaamaan maatilaasi kotieläintuotannossa sattuviin eläinvahinkoihin. Maatilan tuotantoeläimiin kohdistuu monenlaisia riskejä. Hyvästä hoidosta huolimatta tapaturmat, onnettomuudet tai sairaudet voivat johtaa eläimen kuolemaan ja aiheuttaa tulonmenetystä.

Vakuuttamalla tilalla kasvattamasi tuotantoeläimet pienennät taloudellisia riskejäsi, jos eläin menetetään. Tuotantoeläinturvalla voit vakuuttaa lypsykarjaa, lihakarjaa, sikoja, siipikarjaa ja lampaita. Tuotantoeläinturva kattaa katoamisen sekä tulipalon, luonnonilmiön, sähköiskun, tapaturman ja sairauden aiheuttaman eläimen kuoleman.

Usein kysyttyä

Tarvitseeko maatilan henkilöstöä vakuuttaa?
Vaikuttavatko suojaustekijät vakuutusmaksuun?
Vasikka pellolla makaamassa

Vakuutusturvaa vasikallekin.

Me vakuutamme myös tuotantoeläimet.