Vuotovahinko

Ilmoita vuotovahinko

Omaisuusvahinko (kiinteistö ja irtaimisto) (pdf)
Vahinkoluettelo (pdf)

Kun yrityksessäsi sattuu vuotovahinko, ilmoita vahingosta mahdollisimman pian Pohjantähden vahinkotarkastajalle. Sovi samalla hänen kanssaan mahdollisesta vahinkotarkastuksesta tai kosteuskartoituksen suorittamisesta.

Pohjantähden vahinkotarkastajalle on aina varattava mahdollisuus tarkastaa vahinko ennen kuin korjaustöitä saa aloittaa. Vahinkotarkastaja selvittää vahingon korvattavuuden ja laajuuden sekä laatii käynnistään tarkastusraportin. Hän antaa myös ohjeita korjauksen suorittamisesta ja avustaa tarvittaessa korjaustyön suorittajan hankinnassa.

Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti ja vastaa kaikkiin siinä esitettyihin kysymyksiin. Muista allekirjoittaa lomake.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat:

  • tarjouspyyntöasiakirjat ja sopimusasiakirjat
  • kopiot korjauslaskuista, joissa on eriteltyinä materiaalit ja tarvikkeet sekä töiden osalta tehdyt työtunnit ja tuntihinnat

Korjaustöissä vakuutuksenottaja on aina työn tilaaja ja toimituksen vastaanottaja, joka myös tarkastaa, hyväksyy ja maksaa laskut.

Jos vuotovahinko kohdistuu ainoastaan yrityksen käyttö- tai vaihto-omaisuuteen, ilmoita vahingosta mahdollisimman pian Pohjantähden yritysvahinkokäsittelyyn, p. 020 763 4028 tai yritysvahingot(a)pohjantahti.fi.

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.