Rikkoutumisvahinko

Ilmoita rikkoutumisvahinko

Sähköiset vahinkoilmoitukset:
Irtaimiston rikkoutuminen

Tulostettavat vahinkoilmoitukset:
Irtaimiston rikkoutuminen (pdf)
Tietokone/Tietokoneen tietojen palauttaminen (pdf)
Vahinkoluettelo (pdf)

Yrityksesi omaisuuden rikkoutuessa, omaisuusvakuutus korvaa tappioita. Vahingosta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman pian Pohjantähden yritysvahinkokäsittelyyn numeroon 020 763 4028 tai sähköpostitse yritysvahingot@pohjantahti.fi.

Muista ilmoittaa vahingosta myös poliisille, jos epäilet että vahinkoon liittyy rikos.

Pohjantähden edustajalle on aina varattava mahdollisuus tarkastaa rikkoutunut kone tai laite. Rikkoutunutta laitetta ei saa hävittää ennen kuin Pohjantähti antaa siihen luvan tai korvausasia on käsitelty loppuun.

Selvitä mahdollisuuksien mukaan rikkoutumisen syy sekä kuuluuko vahinko mahdollisesti takuun piiriin. Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti ja vastaa kaikkiin siinä esitettyihin kysymyksiin. Muista allekirjoittaa lomake.

Liitä vahinkoilmoitukseen seuraavat tiedot tai asiakirjat:

  • koneen tai laitteen merkki-, malli- ja ikätiedot (esim. ostokuitti, takuutodistus)
  • rikostapauksissa jäljennös rikosilmoituksesta tai poliisitutkintapöytäkirjasta
  • arvio korjauskustannuksista, jos laitetta ei korjata
  • kopiot korjauslaskuista, ostokuiteista yms., joissa on eriteltyinä materiaalit ja tarvikkeet sekä töiden osalta tehdyt työtunnit ja tuntihinnat.

Kun sinulle sattuu rikkoutumisvahinko, olet vakuutuksenottajana aina työn tilaaja ja toimituksen vastaanottaja korjaustöissä. Vastuullasi on tarkastaa, hyväksyä ja maksaa laskut.

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.