Palovahinko

Ilmoita palovahinko

Sähköiset vahinkoilmoitukset:
Kiinteistön palo

Tulostettavat vahinkoilmoitukset:
Kiinteistön palo (pdf)
Omaisuusvahinko (kiinteistö ja irtaimisto) (pdf)
Vahinkoluettelo (pdf)

Ilmoita yrityksen palovahingosta välittömästi Pohjantähden vahinkotarkastajalle. Vahinkotarkastajalle on aina varattava mahdollisuus tarkastaa palovahinko ennen kuin paloalueen raivausta tai korjaustöitä saa aloittaa.

Vahinkotarkastaja selvittää palovahingon korvattavuuden ja laajuuden sekä laatii käynnistään tarkastusraportin. Hän antaa myös ohjeita korjauksen suorittamisesta ja avustaa tarvittaessa korjaustyön suorittajan hankinnassa.

Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti ja vastaa täsmällisesti siinä esitettyihin kysymyksiin. Muista allekirjoittaa lomake.

Korvauksen maksamiseksi tarvitaan myös seuraavat asiakirjat:

  • tarjouspyyntöasiakirjat ja sopimusasiakirjat
  • kopiot korjauslaskuista, joissa on eriteltyinä materiaalit ja tarvikkeet sekä töiden osalta tehdyt työtunnit ja tuntihinnat
  • palonsyyntutkintapöytäkirja sekä pelastuslaitoksen onnettomuus- ja hälytysselosteet
  • mikäli kiinteistöllä on voimassa oleva kiinteistökiinnitys, tarvitaan lisäksi kiinnityksen haltijan suostumus siihen, että korvaus voidaan maksaa vakuutuksenottajalle

Palovahingon korjaustöissä vakuutuksenottaja on aina työn tilaaja ja toimituksen vastaanottaja, joka myös tarkastaa, hyväksyy ja maksaa laskut.

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.