Reklamaatio rahdinkuljettajalle

Reklamaatio rahdinkuljettajalle on vastaanottajan kuljettajalle tekemä huomautus siitä, että tavara oli vastaanotettaessa vaurioitunut, tai että lähetyksessä havaittiin puutteita.

Miksi tulisi reklamoida?

Kun reklamaatio on tehty oikea-aikaisesti, oletetaan, että vahinko tapahtui tavaran ollessa rahdinkuljettajan hallussa, ja hän vastaa aiheutuneesta vahingosta.

Miten reklamaatio rahdinkuljettajalle tehdään?

Reklamaatio tehdään kirjallisesti, esimerkiksi reklamaatiolomakkeella. Rahdinkuljettajalle on tehtävä muistutus heti tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa.

Maantiekuljetuksissa tämä tapahtuu käytännössä siten, että tavaran vastaanottaja tekee tavaran luovutustilanteessa rahtikirjaan merkinnän. Merkintä on tehtävä myös rahdinkuljettajan rahtikirjakappaleeseen. Vahingon määrän ja laadun selvittyä tarkemmin, voidaan rahdinkuljettajalle myöhemmin toimittaa kirjallinen yksilöity reklamaatio.

Tilanteissa, joissa tavaran vahingoittuminen tai vähentyminen ei ole ulkoisesti havaittavissa tavaraa vastaanotettaesaa (piilevä vaurio), rahdinkuljettajalle on tehtävä kirjallinen muistutus lakiin perustuvassa määräajassa, joka vaihtelee kuljetusmuodottain (taulukko alla).

Reklamointiajat

  Näkyvä Piilevä Viivästys
Maantiekuljetus heti 7 vrk 21 vrk
Lentokuljetus heti 14 vrk 21 vrk
Merikuljetus heti 3 vrk 60 vrk
Rautatiekuljetus heti 10 vrk kotimaa
    7 vrk kansainvälinen 60 vrk

Reklamaatiossa yksilöidään kuljetusta ja vahinkoa koskevat tiedot. Reklamaatio toimitetaan päivättynä ja allekirjoitettuna rahdinkuljettajalle.

Mikä on laiminlyödyn reklamaation merkitys?

Liian myöhään tehdyn reklamaation vaikutus vaihtelee kuljetusmuodoittain. Merikuljetuksissa ja kansainvälisissä maantiekuljetuksissa reklamaation laiminlyönti johtaa todistustaakan läpikäymiseen. Lähtökohta on tällöin, että tavara oli luovutushetkellä vahingoittumaton eikä rahdinkuljettaja vastaa vahingosta. Olettamuksen kumoamiseksi pitää pystyä osoittamaan, että vahinko todella tapahtui kuljetuksen aikana. Näytön esittäminen on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Muiden kuljetusmuotojen osalta (lento-, rautatie- ja kotimaan maantiekuljetus) reklamaation laiminlyönti johtaa kannevallan menetykseen. Rahdinkuljettaja ei siten vastaa aiheutuneesta vahingosta.