Kuljetusvahinko

Ilmoita kuljetusvahinko

Kuljetusvahinko (pdf)

Kuljetusvahinko tarkoittaa kuljetetun tavaran vaurioitumista matkan aikana. Mikäli vastaanottaessasi tavaraa havaitset ulkoisia vaurioita, tee asiasta huomautus rahtikirjaan. Tee tuomautus myös rahdinkuljettajan kappaleeseen ja mikäli mahdollista, pyydä siihen rahdinkuljettajan allekirjoitus.

Tarkasta tavara mahdollisimman pian luovutuksen jälkeen. Jos tavara on vaurioitunut, tee kirjallinen reklamaatio rahdinkuljettajalle reklamointiajan puitteissa. Jos on syytä epäillä, että vahinkoon liittyy rikos, ilmoita vahingosta poliisille.

Ilmoita vahingosta mahdollisimman pian Pohjantähteen ja sovi mahdollisesta vahinkotarkastuksesta. Korvauspalvelumme palvelee arkisin klo 8-16 numerossa 020 763 4028 sekä yritysvahingot(at)pohjantahti.fi.

Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti ja vastaa kaikkiin siinä esitettyihin kysymyksiin. Muista allekirjoittaa lomake. Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat tiedot tai asiakirjat:

 • kauppalasku
 • huolinta- tai rahtilasku
 • rahtikirja
 • kopio reklamaatiosta rahdinkuljettajalle
 • rahdinkuljettajan mahdollinen vastaus ja muu kirjeenvaihto
 • muut mahdolliset selvitykset, valokuvat tms.
 • korjausarvio tai korjauslasku
 • tarkastusraportti
 • vahingon määrä.

Rahdinkuljettajan tavaravastuu tiekuljetuksissa

Tiekuljetusvastuuvakuutus on kotimaisia ja kansainvälisiä kuljetuksia hoitavan maantierahdinkuljettajan vastuuvakuutusturva tiekuljetussopimuslaissa ja CMR-yleissopimuksessa säädetyn vahingonkorvausvelvollisuuden varalta.

Tiekuljetusvastuuvakuutuksella katetaan vakuutusehdoissa määritellyin rajoituksin se tiekuljetussopimuslain ja CMR-yleissopimuksen mukainen vahingonkorvausvelvollisuus, joka aiheutuu siitä, että kuljetettavana oleva tavara kotimaisen- tai kansainvälisen kuljetuksen yhteydessä katoaa, vähenee tai vahingoittuu tai luovutus viivästyy.

Vakuutusta voidaan laajentaa erityisehdolla kattamaan lämpötilan muutoksesta johtuva vahinko, jonka on aiheuttanut termolaitteen äkillinen tekninen vika.

Ohjeita rahdinkuljettajalle tiekuljetusvahingon tapahduttua

Jos tavara on vahingoittunut tai vähentynyt kuljetuksen aikana, tavaran vastaanottajan tulee tehdä huomautus (reklamaatio) rahdinkuljettajalle.

 • Rahdinkuljettajalle on tehtävä huomautus näkyvästä vauriosta heti tavaraa vastaanotettaessa. Huomautus tulee kirjoittaa rahtikirjaan ennen vastaanottokuittauksen tekemistä siten, että huomautuksesta jää merkintä myös rahdinkuljettajan rahtikirjakappaleeseen.
 • Piilevästä vahingosta huomautus on tehtävä 7 arkipäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
 • Huomautus viivästymisestä on tehtävä kirjallisesti 21 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Vahingon satuttua matkan varrella jäänyttä tavaraa ei saa jättää vartioimatta tai ilman huolenpitoa. Rahdinkuljettajalla on tavaran huolenpitovelvollisuus. Rahdinkuljettajan on välittömästi ryhdyttävä toimiin lisävahinkojen torjumiseksi. Jos kyseessä on liikenneonnettomuus, rikosvahinko, palo tms., on tehtävä ilmoitus poliisille ja mahdollisille muille viranomaisille.

Rahdinkuljettajan on informoitava vahingosta välittömästi toimeksiantajaansa ja toimittava saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Vahingonkärsineen/ tavaranomistajan tulee tehdä korvausvaatimus rahdinkuljettajalle reklamaation tekemisen jälkeen.

 • Lähtökohtaisesti korvausvaatimus on esitettävä vuoden kuluessa siitä, kun tavara luovutettiin tai piti luovuttaa vastaanottajalle.
 • Kansainvälisissä maantiekuljetuksissa korvausvaatimus on esitettävä rahdinkuljettajalle vuoden kuluessa tavaran luovutuksesta tai siitä kun tavara piti luovuttaa, mutta vanhentumisaika keskeytyy siihen päivään asti, jolloin rahdinkuljettaja torjuu vaatimuksen.
 • Jos rahdinkuljettaja on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, vanhentumisaika on kolme vuotta.

Rahdinkuljettajan tulee tehdä vahinkoilmoitus Pohjantähteen liitteineen. Vahinkoilmoituksen saa tulostettua osoitteesta tästä.

Pohjantähdelle tulee varata mahdollisuus tarkastaa vahinko. Vahinkoilmoitukseen tulee liittää huomautus (reklamaatio), vahingonkärsineen korvausvaatimus, rahtikirja, kauppalasku koskien vahingoittunutta tavaraa sekä muut tapahtumaa/ vahinkoa selvittävät asiakirjat kuten tarkastuskertomus, tutkintailmoitus, korjauslasku.

Vastauslähetysosoite

PDF-muodossa olevat vahinkoilmoitukset voit tulostaa ja toimittaa meille ilman postimaksua osoitteella:

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö/ Pääkonttori
Info: 000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

Korvauspalvelumme palvelee arkisin klo 8-16 numerossa 020 763 4024. Puhelinpalvelumme palvelee arkisin klo 8-20 numerossa 020 763 4010 sekä vastuuvahingot(at)pohjantahti.fi.

Pohjantähti selvittää rahdinkuljettajan korvausvelvollisuuden ja vahingon määrän.