Keskeytysvahinko

Ilmoita keskeytysvahingosta

Henkilökeskeytysvahinko (pdf)

Keskeytysvahingon rajoittamiseksi tarvittavista toimenpiteistä sovitaan Pohjantähden korvauskäsittelijän tai vahinkotarkastajan kanssa kyseisen omaisuusvahingon hoidon yhteydessä.

Mikäli vahingoittunut omaisuus on vakuutettu jossain muussa yhtiössä, ilmoita keskeytysvahingosta mahdollisimman pian Pohjantähden yritysvahinkokäsittelyyn p. 020 763 4028 tai sähköpostitse yritysvahingot@pohjantahti.fi.

Täytä vahinkoilmoitus huolellisesti ja vastaa kaikkiin siinä esitettyihin kysymyksiin. Muista allekirjoittaa lomake. Vahinkomäärän laskemiseksi ja korvauksen maksamiseksi tarvitaan myös seuraavat tiedot tai asiakirjat:

  • korvausvaade perusteluineen
  • viimeisimmät tilinpäätöstiedot (tuloslaskelma)
  • vahinkoajankohtaan liittyvät kuukausikohtaiset myynti- tai tuotantotiedot
  • maksetut ylityökorvaukset yms.
  • tositteet mahdollisista muista ylimääräisistä kuluista.