Työtapaturma ja ammattitauti

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus kattaa työssä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä ammattitaudit. Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaan.

Kaikki vakuutuksesta maksettavat korvaukset on esitetty laissa, ja korvauksia ovat mm.

 • Sairaanhoitokulut ilman ylärajaa (esim. lääkärinpalkkiot, lääkkeet)
 • Lääkinnällisestä kuntoutuksesta sekä ammatillisesta kuntoutuksesta aiheutuneet kulut matkakuluineen
 • Ansionmenetyskorvauksena päiväraha ja tapaturmaeläke sekä kuntoutuksen ajalta kuntoutusraha
 • Haittaraha
 • Korvaus lisääntyneistä kodinhoidon kustannuksista
 • Hoitotuki
 • Vaatelisä
 • Hautausapu sekä korvaus vainajan kuljetuskustannuksista
 • Perhe-eläkkeenä leskeneläke ja lapseneläke
 • Vahinkotapahtuman yhteydessä aiheutuneet eräät esinevahingot (esim. kulut silmälasien, kuulokojeen tai proteesin korjauksesta)

Katso tarkemmat tiedot tuoteselosteesta.

Ohjeita työtapaturman sattuessa tai epäiltäessä ammattitautia

Toimintaohje työnantajalle

 • Ohjeista työntekijöitäsi ilmoittamaan vahingosta aina heti lähimmälle esimiehelle
 • Työntekijän hakeutuessa sairaanhoitoon anna työntekijälle mukaan työnantajan edustajan allekirjoittama vakuutustodistus
 • Täytä vahinkoilmoitus ja toimita se Pohjantähteen välittömästi ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa vahinkotapahtumasta
 • Vakavasta työtapaturmasta on lisäksi ilmoitettava työsuojeluviranomaiselle ja paikalliselle poliisille
 • Vastaa Pohjantähden tekemiin lisätiedusteluihin heti, niin korvausasian käsittely ei pitkity

Voit lähettää asiakirjat Pohjantähteen maksutta vastauslähetysosoitteella:

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö /Pääkonttori
Tunnus: 5001665
Info: 000
00003 VASTAUSLÄHETYS

Toimintaohje vahingoittuneelle

 • Ilmoita työtapaturmasta tai ammattitautiepäilystä heti työnantajalle
 • Ota mukaan työnantajalta saamasi vakuutustodistus mennessäsi hoitoon. Vakuutustodistuksen perusteella hoitolaitos osaa laskuttaa Pohjantähteä ja saat tarvitsemasi sairaanhoidon maksutta.
 • Voit valintasi mukaan hakeutua hoitoon julkisen sektorin hoitolaitokseen, työterveyshuoltoon tai muuhun valitsemaasi hoitopaikkaan.
 • Jatkotutkimuksiin tai toimenpiteisiin (mm. MRI, leikkaus, fysikaalinen hoito) tulee aina ennen hoidon aloittamista pyytää Pohjantähdeltä maksusitoumus.
 • Mahdollisen jatkohoidon tai toimenpiteen osalta Pohjantähdellä on oikeus valita hoitoa antava hoitolaitos. Pohjantähti korvaa jatkohoidon tai toimenpiteen siinä hoitolaitoksessa ja sen mukaisena mitä maksusitoumuksessa on ilmoitettu.
 • Vastaa heti Pohjantähden tekemiin lisätiedusteluihin, niin korvausasiasi käsittely ei pitkity.
 • Jos kyseessä on työssä tai työmatkalla sattunut liikennevahinko, korvausasia käsitellään ensisijaisesti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Tämän lisäksi saatat saada lisäkorvausta liikennevakuutuksesta.
 • Lähetä alkuperäiset tositteet ja kuitit Pohjantähteen.
 • Jos saat hoitokäynniltä sairauskertomuksen mukaasi, lähetä kopio siitä Pohjantähteen.

Voit lähettää asiakirjat ja tositteet Pohjantähteen maksutta vastauslähetysosoitteella:

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö /Pääkonttori
Tunnus: 5001665
Info: 000
00003 VASTAUSLÄHETYS

Korvauskäsittelyssä tarvittavat yleisimmät asiakirjat

 • Vahinkoilmoitus
 • Sairauskertomusmerkinnät annetusta sairaanhoidosta
 • Tiedot määrätyistä sairauslomista
 • Tositteet/kuitit sairaanhoitokuluista alkuperäisinä
 • Työntekijän oma selvitys tapahtumasta
 • Muut selvitykset tapauskohtaisesti

Hoitolaitos lähettää lääkärinlausunnon Pohjantähteen korvauskäsittelyä varten tai pyydämme sitä, kun saamme tiedon lääkärissäkäynnistä. Jos työnantaja tai vahingoittunut on maksanut sairaanhoito- tai matkakuluja, tulee kuluista hakea korvauksia Pohjantähdeltä vuoden kuluessa kulujen syntymisestä.

Yhteystiedot: lstapaturmakorvaus@pohjantahti.fi, p. 020 763 4017

Katso myös:

Ohje: Ammattitauti-ilmoituksen tekeminen
Ohje: Työtapaturmailmoituksen tekeminen