Henkilövahinko

Ilmoita henkilövahinko

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä

Sähköiset vahinkoilmoitukset:
Sairaus (myös lisäkorvaushakemus)
Tapaturma (myös lisäkorvaushakemus)

Tulostettavat vahinkoilmoitukset:
Sairaus (myös lisäkorvaushakemus) (pdf)
Tapaturma (myös lisäkorvaushakemus) (pdf)
Henkilökeskeytysvahinko (pdf)
Ryhmävakuutuksen henkilövahinko (käytä tätä vahinkoilmoitusta, kun ilmoitat tapaturmasta, sairaudesta tai matkustajavahingosta ryhmävakuutuksen perusteella, jolloin vakuutuksenottajana on esim. yritys, yhteisö tai kunta)

Esite ryhmätapaturmavakuutuksesta Pohjantähdessä (ohessa myös ohjeita korvauksen hakemiseen)

Esite ryhmäsairauskuluvakuutuksesta Pohjantähdessä (ohessa myös ohjeita korvauksen hakemiseen)

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä

Yrittäjän ammattitauti-ilmoitus (pdf)
Yrittäjän työtapaturmailmoitus (pdf)
Yrittäjän vapaa-ajan tapaturmailmoitus (pdf)
Työntekijän ammattitauti-ilmoitus (pdf)
Työntekijän työtapaturmailmoitus (pdf)
Työntekijän vapaa-ajan tapaturmailmoitus (pdf)

Ohje: Ammattitauti-ilmoituksen tekeminen
Ohje: Työtapaturmailmoituksen tekeminen

Matkalasku (pdf)
Vakuutustodistus (pdf)
Selvitys oppilaan tapaturmasta (pdf)

Vahinkoilmoitukseen on tärkeää laittaa seuraavat tiedot:

 • pankkitili ja tilinomistaja
 • työnantajan tiedot, jos korvausta haetaan tapaturmasta
 • päivämäärä, jolloin tapaturma sattui tai sairaus alkoi
 • tieto aikaisemmin sairastetusta samasta sairaudesta tai saman ruumiinosan loukkaantumisesta sekä hoitopaikka
 • hoitaneen lääkärin tai sairaalan nimi sekä osoite
 • tapaturman / sairauden kuvaus omin sanoin
 • tapaturman sattumisolosuhteet: työssä / vapaa-aikana jne.
 • tieto päihdyttävien aineiden käytöstä ennen vahinkotapahtumaa
 • tieto mahdollisesti toisesta vakuutusyhtiöstä haetusta korvauksesta
 • korvaushakemuksen allekirjoitus.

Vahinkoilmoituksen liitteet

 • Tapaturmissa vahinkoilmoituksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto E, jos tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden pituus on yli kaksi viikkoa.
 • Sairauksista tulee tarvittaessa toimittaa sairauskertomusjäljennökset, B-lausunto ja lapsen neuvolakortti.
 • Haettaessa päivärahakorvauksia tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä liitteeksi tarvitaan lääkärin kirjoittama todistus (A-todistus tai E-lausunto), josta selviää työkyvyttömyysaika.

Vakuutusyhtiölle toimitettavat kulutositteet:

 • Maksetut kulutositteet toimitetaan alkuperäisinä.
 • Mikäli KELA maksaa hoitokuluista tai lääkärinpalkkioista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen, toimitetaan Pohjantähdelle KELA:n korvauspäätös alkuperäisenä sekä jäljennökset niistä tositteista, joilla sairausvakuutuslain mukaista korvausta on KELA:lta haettu.
 • Lääkekuluja korvataan lääkärin reseptillä määräämistä, lääkkeiksi hyväksytyistä valmisteista vakuutusehtojen mukaisesti silloin, kun ne on määrätty tapaturman tai sairauden hoitoon. Lääkekulut korvataan alkuperäisten kulutositteiden perusteella. Reseptistä riittää tarvittaessa myös jäljennös.
 • Julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelut korvataan tapaturma- ja sairauskuluvakuutuksen ehtojen mukaisesti.
 • Mikäli silmälasit, kuulokoje tai proteesi on rikkoutunut tapaturman yhteydessä, on hoitoon hakeuduttava välittömästi ja toimitettava Pohjantähdelle lääkärin E-lausunto. Mikäli rikkoutunutta esinettä ei voida korjata, toimitetaan se Pohjantähdelle. Liitteenä tulee olla lausunto korjauskelvottomuudesta. Rikkoutuneista silmälaseista tulee toimittaa selvitys ostovuodesta. Korjattavista esineistä toimitetaan maksettu korjauslasku.

Toimita vahinkoilmoitus tapaturmasta tai sairaudesta mahdollisimman pian vahinkotapahtuman jälkeen Pohjantähteen, kuitenkin viimeistään vuoden sisällä vahinkotapahtumasta.

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.