Moottorikelkan vakuutus

moottorikelkan vakuutus

Moottorikelkan vakuutus turvaa menopelisi

Kuten muillekin moottoriajoneuvoille, on liikennevakuutus moottorikelkallekin pakollinen. Tämän lisäksi kannattaa turvata ajokkisi Pohjantähtiturvan moottorikelkan vapaaehtoisella vakuutuksella.

Mitä moottorikelkan vakuutus korvaa?

  • äkillisiä ja ennalta arvaamattomia moottorikelkallesi aiheutuneita vahinkoja
  • vain paloriski on perusturvasi vuoksi pakollinen, voit itse valita riskit moottorikelkan vakuutukseen seuraavien riskien varalta: eläin, ilkivalta, luonnonilmiö, rahoitus, törmäys, varkaus ja oikeusturva

PYYDÄ TARJOUS!

Voit vakuuttaa moottorikelkkasi seuraavien riskien varalta:

Eläin

Eäinriski korvaa ajoneuvolle välittömästi yhteentörmäyksestä eläimen kanssa aiheutuneen vahingon. Kattava Pohjantähtiturvan eläinriski korvaa siis hirvivahinkojen lisäksi myös törmäyksen muihin eläimiin. Törmäysriskistä näitä vahinkoja ei korvata.

Ilkivalta

Ilkivaltariski korvaa tahallisesta vahingonteosta aiheutuneen vahingon edellyttäen, että voit määritellä tapahtuma-ajan ja -paikan. Ilkivaltavahingosta sinun on aina myös tehtävä ilmoitus poliisille ja vaadittava teosta rangaistusta tekijälle.

Luonnonilmiö

Luonnonilmiöriski korvaa luonnonilmiön äkillisesti ja ennalta arvaamatta moottorikelkallesi aiheuttaman vahingon, joka on aiheutunut rakeista, myrskystä tai kovasta tuulesta, päälle pudonneesta lumesta tai jäästä tai tulvasta.

Palo

Paloriski korvaa irtipäässeen tulen tai moottorikelkkasi sähkölaitteessa tapahtuneen oikosulun aiheuttaman palovahingon. Vakuutuksesta korvataan myös sattuneen tai välittömästi uhkaavan palovahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Rahoitus

Rahoitusriski korvaa vakuutetulle aiheutuneen taloudellisen menetyksen, kun moottorikelkalle on sattunut vahinko ja korvaus ajoneuvokohtaisesta ajoneuvovakuutuksesta on evätty vakuutusehdoissa mainituin perustein. Katso tarkemmat tiedot Pohjantähtiturva ajoneuvoille -vakuutusehdoista. Rahoitusta koskevaa turvaa käsitellään kohdassa M0551.

Törmäys

Tärmäysriskistä korvataan moottorikelkallesi äkillisesti ja ennalta arvaamatta ulkoapäin sattunut vahinko, kuten tieltä suistuminen ja yhteentörmäys.

Varkaus

Varkausriskistä korvataan moottorikelkan varkaudesta, luvattomasta käyttöönotosta tai niiden yrityksestä aiheutunut vahinko edellyttäen, että moottorikelkkasi on vahingon sattuessa ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa ja moottorikelkkaan tai sen säilytyssuojaan on jäänyt murtojäljet. Varkausvahingosta sinun on aina myös tehtävä ilmoitus poliisille ja vaadittava tekijälle rangaistusta.

Moottorikelkan vakuutuksen omavastuu ja vakuutusmaksu

  • Omavastuut
    • Moottorikelkan vapaaehtoisessa vakuutuksessa omavastuu on oletuksena 300 €, mutta omavastuun määrää voi muuttaa omien tarpeiden mukaan.
  • Vakuutusmaksu
    • Pohjantähden moottorikelkkavakuutus hinnoitellaan kausittain riskikohtaisesti. Vakuutuksen hinta on kalliimpi riskialttiina aikana eli ajokaudella (1.12.–31.3.). Ajokauden ulkopuolella (1.4.–30.11.) vakuutusmaksu on edullisempi ja vakuutuksella turvataan lähinnä säilytyksen riskejä kuten varkautta, paloa ja ilkivaltaa. Sinun ei tarvitse ilmoittaa erikseen liikennekäytöstä poistoa ajokauden loputtua, sillä vakuutusmaksut ovat jo valmiiksi pienemmät ajokauden ulkopuolella.
    • Lisäksi vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttavat mm. ajoneuvon ominaisuudet sekä valittu omavastuun määrä.

Lisätietoa erilaisista vakuutusvaihtoehdoista saat lähimmästä palvelukonttoristasi, osoitteesta palvelu@pohjantahti.fi tai soittamalla palvelunumeroomme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20).