Autovakuutus

Autovakuutus

Autovakuutus eli kasko

Pohjantähden vapaaehtoinen autovakuutus  on nimeltään Ajoneuvoturva. Voit ottaa sen autollesi liikennevakuutuksen rinnalle, jos autosi on enintään 25 vuotta vanha. Auton kaskovakuutuksella vakuutat yksityishenkilön yksityiskäyttöisen henkilö-, paketti- tai matkailuauton.

Meillä autovakuutus tehdään sellaiseksi kuin sinä haluat. Maksat vain niistä riskeistä, jotka haluat ottaa mukaan vakuutukseen ja lopuista riskeistä vastaat vahinkotilanteessa itse.

Miksi vapaaehtoinen autovakuutus kannattaa ottaa?

Vapaaehtoinen autovakuutus laajentaa lakisääteisen liikennevakuutuksen antamaa turvaa. Jos olet kolaritilanteessa syyllinen, liikennevakuutus korvaa vain vastapuolen vahingot. Vapaaehtoisella autovakuutuksella turvaat myös oman autosi.

Mitä vapaaehtoinen autovakuutus korvaa?

Auton kaskovakuutus korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia ajoneuvollesi aiheutuneita vahinkoja. Pohjantähdessä ainoastaan paloriski on perusturvasi vuoksi pakollinen valinta. Muun vakuutusturvan sisällön rakennat itse tarpeidesi mukaan. Valitset vakuutukseen mukaan otettavat riskit ja riskit, joista haluat vastata vahinkotilanteessa itse.

Pohjantähtiturvan ajoneuvoturvassa voit vakuuttaa autosi seuraavien riskien varalta:

Eläin

Autovakuutus korvaa ajoneuvolle välittömästi yhteentörmäyksestä eläimen kanssa aiheutuneen vahingon. Kattava Pohjantähtiturvan eläinriski korvaa siis hirvivahinkojen lisäksi myös törmäyksen muihin eläimiin. Törmäysriskistä näitä vahinkoja ei korvata.

Eläinriskistä ei korvata eläimen väistämisestä aiheutunutta vahinkoa. Jos autosi vahingoittuu eläintä väistettäessä, korvataan aiheutunut vahinko törmäysriskin perusteella.

Hinaus

Autovakuutuksesta korvataan ajoneuvosi hinaus lähimpään korjaamoon sekä matkan keskeytymisestä sinulle aiheutuneita välttämättömiä, ylimääräisiä matka-, asumis- ja muita kuluja enintään 400 euroon saakka. Hinauskulut korvataan, kun matka katkeaa teknisen ongelman tai onnettomuuden vuoksi tai kun ajoneuvoa ei saada käynnistetyksi teknisen vian vuoksi.Autopalveluriskin kattavuudessa Suomessa ja ulkomailla on eroja. Katso tarkemmat tiedot Pohjantähtiturva ajoneuvoille -vakuutusehdoista. Hinausta koskevaa turvaa käsitellään kohdassa M0548.

Katso myös SOS Internationalin kanssa tarjoamamme SOS Hinaus -sovellus.

Ilkivalta

Autovakuutus korvaa tahallisesta vahingonteosta aiheutuneen vahingon edellyttäen, että voit määritellä tapahtuma-ajan ja -paikan. Ilkivaltavahingosta sinun on aina myös tehtävä ilmoitus poliisille ja vaadittava teosta rangaistusta tekijälle.

Vakuutus ei korvaa toisella ajoneuvolla aiheutettuja vahinkoja. Vakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut esimerkiksi autosi sisustukselle, jos autosi on vahingon sattuessa ollut lukitsematon.

Keskeytys

Autovakuutus kattaa korvattavan törmäys-, luonnonilmiö-, eläin-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivahingon johdosta menettämäsi käyttöpäivät. Korvausta maksetaan vakuutuskirjassa mainitulta enimmäisajalta valitsemasi päivärahan mukaisesti.

Pohjantähti tekee yhteistyötä Europcarin kanssa. Voit halutessasi käyttää keskeytysvakuutukseen valitsemasi päiväkohtaisen korvauksen sijaisauton vuokraukseen edulliseen sopimushintaan. Kysy lisää!

Lasi

Menikö auton tuulilasi taas rikki? Perinteisesti korvattavien ikkunalasien ja lasirakenteiden lisäksi Pohjantähtiturvan lasiriski korvaa myös valoumpioihin, kattoluukkuun tai kattoikkunaan suoranaisesti kohdistuneesta iskusta lasille aiheutuvan vahingon.

Törmäysriskistä ei korvata näitä vahinkoja , joten kannattaa valita markkinoiden kattavin Pohjantähtiturvan lasivakuutus. Mikäli lasi vaihdetaan, vähennetään korvauksesta mahdollinen vakuutuskirjassa mainittu omavastuu. Lasin korjauksesta omavastuuta ei vähennetä lainkaan.

Lasivakuutuksesta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, joka on johtunut jostain muusta syystä kuin suoranaisesta tai äkillisestä iskusta, esimerkiksi lasin sisäisestä jännityksestä.

Luonnonilmiö

Autovakuutus korvaa luonnonilmiön äkillisesti ja ennalta arvaamatta ajoneuvollesi aiheuttaman vahingon, joka on aiheutunut rakeista, myrskystä tai kovasta tuulesta, päälle pudonneesta lumesta tai jäästä tai tulvasta.

Huomaathan, että luonnonilmiövahinkoja ei korvata törmäysriskistä, joten sinun on hyvä varautua vaihteleviin sääolosuhteisiin luonnonilmiöriskin sisältävällä Pohjantähtiturvalla.

Palo

Autovakuutus korvaa irtipäässeen tulen tai ajoneuvosi sähkölaitteessa tapahtuneen oikosulun aiheuttaman palovahingon. Vakuutuksesta korvataan myös sattuneen tai välittömästi uhkaavan palovahingon torjumisesta tai rajoittamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Rahoitus

Autovakuutus korvaa vakuutetulle aiheutuneen taloudellisen menetyksen, kun ajoneuvolle on sattunut vahinko ja korvaus ajoneuvokohtaisesta ajoneuvovakuutuksesta on evätty vakuutusehdoissa mainituin perustein. Katso tarkemmat tiedot Pohjantähtiturva ajoneuvoille -vakuutusehdoista. Rahoitusta koskevaa turvaa käsitellään kohdassa M0551.

Törmäys

Autovakuutuksesta korvataan ajoneuvollesi äkillisesti ja ennalta arvaamatta ulkoapäin sattunut vahinko, kuten tieltä suistuminen ja yhteentörmäys.

Varkaus

Autovakuutuksesta korvataan ajoneuvosi varkaudesta, luvattomasta käyttöönotosta tai niiden yrityksestä aiheutunut vahinko edellyttäen, että ajoneuvosi on vahingon sattuessa ollut lukittuna tai lukitussa säilytyssuojassa ja ajoneuvoon tai sen säilytyssuojaan on jäänyt murtojäljet. Varkausvahingosta sinun on aina myös tehtävä ilmoitus poliisille ja vaadittava tekijälle rangaistusta.

Vapaaehtoisen autovakuutuksen omavastuu ja vakuutusmaksu

 • Omavastuut
  • Voit valita autovakuutukseesi riskikohtaisen omavastuun portaattomasti 150–2 000 euron väliltä. Perusomavastuu on 200 euroa.
  • Oikeusturvaan voit valita omavastuun 240–1 100 euron väliltä ja keskeytyksen omavastuuajaksi 0–10 vuorokautta.
  • Autopalveluvakuutuksista korvattavista vahingoista omavastuuta ei vähennetä.
  • Rahoitusriskistä korvattavasta vahingosta vähennetään omavastuu, joka on saman suuruinen kuin vahinko olisi korvattu ajoneuvokohtaisesta ajoneuvoturvasta.
  • Lasiriskin perusteella korvattavasta vahingosta ei vähennetä omavastuuta, mikäli lasi korjataan. Jos lasi vaihdetaan, vähennetään korvauksesta vakuutuskirjaan merkitty omavastuu.
  • Ajoneuvon osumisesta ajotien yläpuolella olevaan esteeseen vähennetään omavastuuna 25 %, kuitenkin vähintään vakuutuskirjaan merkitty törmäysriskin omavastuu.
 • Vakuutusmaksu
  • Autovakuutuksen maksu muodostuu monista eri tekijöistä, kuten vakuutuksenottajan iästä ja asuinpaikasta, ajokortin myöntämisvuodesta, ajoneuvon ominaisuuksista, omavastuusta ja bonuksesta.

Laske autovakuutuksen hinta ja osta!

Katso myös: Autovakuutuksen voimassaolo ulkomailla.

Lisätietoa erilaisista vakuutusvaihtoehdoista saat lähimmästä palvelukonttoristasi, osoitteesta palvelu@pohjantahti.fi tai soittamalla palvelunumeroomme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20).