Vastuuvahinko

Ilmoita vastuuvahinko

Voit täyttää tulostettavan vahinkoilmoituksen täältä.

Vastuuvakuutus on turva yksityishenkilön vahingonkorvausvelvollisuuden syntymisen varalle.

Henkilön perusvastuuvakuutus korvaa vakuutetun yksityishenkilönä toiselle aiheuttaman henkilö- tai esinevahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutettuina vastuuvakuutuksessa ovat vakuutuksenottaja ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvat henkilöt. Henkilön asuinpaikkana pidetään väestörekisteriviranomaisen rekisteriin merkittyä vakinaista osoitetta.

Kun vakuutukseen on lisätty eläimenomistajan vastuu, vakuutus korvaa vakuutetun omistaman tavanomaisen lemmikkieläimen toiselle aiheuttaman vahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa.

Vahinkoilmoituksen täyttämisessä on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • Täytä vahinkoilmoituksen tapahtumatietoja koskevat kohdat huolellisesti ja kerro tarkasti mitä, missä, miten, milloin ja mistä syystä vahinko tapahtui.
 • Ilmoita vahingonkärsineen yhteystiedot.
 • Liitä vahinkoilmoituksen liitteeksi vahingoittuneen omaisuuden korjauslasku tai kirjallinen korjauskustannusarvio, jos tällaiset ovat jo saatavilla.
 • Liitä vahinkoilmoitukseen myös vahingoittuneen omaisuuden ostokuitti ja mahdollinen takuutodistus.
 • Vastuuvakuutuksen perusteella korvaus suoritetaan vahingoittuneen omaisuuden vahinkohetken käyvän arvon mukaan pääsääntöisesti noudattaen vahingonkorvauslakia. Tämän vuoksi on ilmoitettava lisäksi tieto vahingoittuneen omaisuuden iästä ja arvosta.
 • Vahingoittunutta omaisuutta ei saa hävittää ennen vahinkoasian käsittelyä. Varaudu pyynnöstä toimittamaan vahingoittunut omaisuus Pohjantähteen.
 • Vahinkotarkastajamme saattaa käydä tarkastamassa vahingon, joten korjaustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä ennen kuin Pohjantähti on antanut siihen luvan. Välittömiä toimenpiteitä vaativissa tilanteissa vahingonkärsineellä on kuitenkin velvollisuus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin vahingon rajoittamiseksi.
 • Liitä vahinkoilmoituksen liitteeksi tutkintailmoitus tai esitutkintapöytäkirja, jos kyseessä on poliisin tutkima asia.
 • Selvitämme vakuutetun vahingonkorvausvelvollisuuden, joten vahinkoa ei kannata korvata ennen kuin Pohjantähti on selvittänyt, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa vahingosta. Mikäli vakuutettu sopii vahingosta vahingonkärsineen kanssa ilman Pohjantähden suostumusta, sopimus ei sido Pohjantähteä, vaan korvaus suoritetaan siten kuin sopimusta ei olisikaan laadittu.
 • Vahinkoilmoitukseen voi liittää myös mahdolliset todistajien lausunnot ja yhteystiedot, kun tapahtumien kulussa on epäselvyyttä.
 • Rakennukselle ja ajoneuvolle aiheutunut vahinko tarkastetaan aina. Tarkastuksen suorittaa Pohjantähden vahinkotarkastaja tai yhteistyökumppanimme.
 • Ajoneuvolle sattuneissa vahingoissa vahingonkärsinyt voi viedä ajoneuvon yhteistyökorjaamollemme, joka laatii asiassa korjauskustannuslaskelman ja lähettää sen Pohjantähdelle sähköisesti. Yhteistyökorjaamoita löytyy runsaasti ympäri Suomea ja yhteistyökorjaamot voit tarkistaa konttoriltamme tai kysyä asiaa suoraan korjaamolta. Ajoneuvoa ei saa korjata ennen kuin se on tarkastettu ja annettu Pohjantähdestä lupa sen korjaamiseen.
 • Vastuuvahingoissa vakuutuksenottajalla on aina velvollisuus maksaa vahingosta omavastuuosuutensa suoraan vahingonkärsineelle. Pohjantähti voi suorittaa korvauksen suoraan vahingonkärsineelle, mutta korvauksesta vähennetään aina vakuutuksenottajan omavastuuosuus.
 • Vastuuvahinkoasiasi käsitellään pääkonttorissamme Hämeenlinnassa. Vastuuvahinkokäsittelijät tavoitat ryhmänumerostamme 020 763 4024 tai sähköpostitse osoitteesta vastuuvahingot@pohjantahti.fi.