Tulostettavat vahinkoilmoitukset

 

Voit myös täyttää ja tulostaa pdf-muotoisen vahinkoilmoituslomakkeen ja postittaa sen maksutta osoitteeseen
Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö/ Pääkonttori
Info: 000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

Ajoneuvo ja liikenne:

Ajoneuvo ja liikenne (myös liikenteen henkilövahingot) (pdf)
Ajoneuvon käyttötarveselvitys (pdf)
Liikenteen henkilövahinko (pdf)
Moottoriajoneuvon varkausvahinko (pdf)
Trafikskadeanmälan (pdf)

Sairaus tai tapaturma:

Sairaus (myös lisäkorvaushakemus) (pdf)
Tapaturma (myös lisäkorvaushakemus) (pdf)
Ryhmävakuutuksen henkilövahinko (pdf)

Työtapaturman ja ammattitaudin vahinkoilmoituksen löydät yritysten asioinnista.

Matkustaminen:

Matkasairaus tai matkan keskeytyminen sairauden takia (pdf)
Matkatapaturma tai matkan keskeytyminen tapaturman takia (pdf)
Matkan peruuntuminen, keskeytyminen, matkalta myöhästyminen ja matkan odottaminen (pdf)
Matkatavaran rikkoutuminen (pdf)
Matkatavaran myöhästyminen (pdf)
Matkatavaran katoaminen (pdf)

Koti ja omaisuus:

Irtaimiston rikkoutuminen (pdf)
Kiinteistön palo (pdf)
Metsävahinko (pdf)
Metsävahinkoarvio (pdf)
Omaisuusvahinko (kiinteistö ja irtaimisto) (pdf)
Tietokone/Tietokoneen tietojen palauttaminen (pdf)
Vahinkoluettelo (pdf)
Venevahinko (pdf)

Lemmikit

Lemmikin sairaus, tapaturma tai kuolema (pdf)

Vastuu ja oikeusturva

Oikeusturvailmoitus (pdf)
Vastuuvahinkoilmoitus (pdf)

Laitevaatimukset

Voit täyttää pdf-lomakkeet suoraan tietokoneellasi ja tulostaa tai tallentaa ne. Lomakkeet toimivat Adobe Reader -ohjelmalla (vähintään versio 6). Lataa Adobe Reader ilmaiseksi tästä.

Jos et pysty täyttämään lomakkeita, muuta Adobe Readerin (9-versio) asetuksia seuraavasti: Valitse Muokkaa (Edit) – Oletusarvot (Preferences) ja sieltä kohta Dokumentit (Documents). Valitse sitten PDF/A-näkymätila (PDF/A View Mode) -kohtaan kentän ”Tarkastele dokumentteja PDF/A-tilassa” (View documents in PDF/A mode) arvoksi ”Ei koskaan” (Never) ja klikkaa OK. Huomaa, että tulostettavat lomakkeet ovat kaksisivuisia, paitsi metsävahinko ja vahinkoluettelo, jotka ovat yksisivuisia.

Vakuutusalan vahinkorekisteri

Pohjantähti luovuttaa tietoja sille ilmoitetuista vahingoista vakuutusalan yhteiseen tietojärjestelmään. Korvaushakemusten käsittelyn yhteydessä tarkistetaan, mitä vahinkoja muille vakuutuslaitoksille on ilmoitettu.

Tietoja käytetään tietosuojalautakunnan asettamien lupaehtojen mukaisesti ainoastaan vakuutusyhtiöihin ja -yhdistyksiin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseen ja paljastamiseen.

Lisäohjeet

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.