Oikeusturvavahinko

Ilmoita oikeusturvavahinko

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä 

Voit myös täyttää tulostettavan vahinkoilmoituksen täältä.

Henkilön oikeusturvan tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa vakuutusehdoissa määritellyissä vakuutustapahtumissa.

Oikeusturvaetuuden hakeminen

Jos vakuutettu haluaa käyttää vakuutusta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti Pohjantähdelle etukäteen.  Täytä oikeusturvahakemus ja toimita hakemuksen liitteenä jäljennökset oikeusasiaa koskevista asiakirjoista.

Oikeusturvahakemuksen liitteenä on hyvä toimittaa riita-asiassa jäljennös seuraavista asiakirjoista:

  • riita-asiaa koskeva vaatimuskirje
  • vaatimuskirjeeseen annettu vastaus, josta ilmenee vaatimuksen kiistäminen
  • riidan perustetta koskeva asiakirja, kuten lasten elatusta, huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa riidoissa sosiaaliviranomaisten vahvistama sopimus tai tuomioistuimen antama päätös ja asuntokauppariidoissa asuntokauppaa koskeva kauppakirja
  • mahdollisista jo olemassa olevista oikeuskäsittelyä koskevista asiakirjoista kuten haastehakemuksesta ja tähän annetusta vastineesta
  • mahdolliset muut riita-asiaa koskevat asiakirjat

Oikeusturvahakemuksen liitteenä on hyvä toimittaa rikosasiassa jäljennös seuraavista asiakirjoista:

  • esitutkintapöytäkirja
  • syyttäjän haastehakemus
  • asianomistajan korvausvaatimus
  • mahdollisesti jo olemassaoleva vastapuolen vastaus korvausvaatimukseen
  • mahdolliset muut rikosasiaa koskevat asiakirjat

Täytetyn oikeusturvailmoituksen liitteineen voit toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen oikeusturvavahingot@pohjantahti.fi tai postimaksutta osoitteeseen:

POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Pääkonttori
Info: 000
Tunnus: 5001665
00003 VASTAUSLÄHETYS

Oikeusturvahakemuksen ja sen liitteiden perusteella Pohjantähti antaa kirjallisen päätöksen siitä, onko asiaan myönnettävissä oikeusturvaetuus.

Oikeusturva-asiasi käsitellään pääkonttorissamme Hämeenlinnassa. Oikeusturva-asioiden käsittelijät tavoitat ryhmänumerosta 020 763 4024 tai sähköpostitse osoitteesta oikeusturvavahingot@pohjantahti.fi.