Metsävahinko

metsävahinko

Ilmoita metsävahinko

Voit myös täyttää tulostettavan vahinkoilmoituksen täältä tai suoraan

Metsävahinko (pdf)
Metsävahinkoarvio (pdf)

Tee ilmoitus vahingosta mahdollisimman pian vahingon sattumisen jälkeen.

Myrskyvahingot

  • Arvioi korvaushakemuksessa vahingoittunut puusto (runkojen lukumäärä, puulaji ja puuston ikä).
  • Jos puumäärä on melko pieni (alle 80 runkoa), kyseessä on täysikasvuinen puusto ja puusto myydään, toimita korvaushakemuksen liitteenä kopiot myytyjen puiden mittalistoista. Mikäli puustoa ei myydä, kuutiomäärät pitää selvittää korvaushakemuksessa.
  • Mikäli vahingoittuneen puun määrä on edellä mainittua suurempi tai kyseessä on nuori puusto, josta korvataan myös odotusarvolisää, voidaan vahingon arvioimisessa käyttää metsänhoitoyhdistyksen tai muun ulkopuolisen apua. Tästä on aina sovittava etukäteen Pohjantähden kanssa, joten ota tarvittaessa yhteyttä omaan palvelukonttoriisi arviointitarpeen selvittämiseksi.

Palo-, lumi-, hyönteis-, jyrsijä-, sienitauti- ja tulvavahingot

  • Pohjantähti tekee lausuntopyynnön metsänhoitoyhdistykselle, joka antaa lausunnon ja arvion vahingon määrästä. Tämä ei koske ainaisia metsävakuutuksia, joissa korvaus perustuu omaan arvioosi vahingoittuneesta puumäärästä.
  • Mikäli vahinkoon voi saada valtion tukea ( esim. jyrsijän aiheuttama taimikkotuho), tuen osuus vähennetään aina korvauksesta, vaikka tukea ei haettaisikaan.
  • Metsän palovakuutus (ei koske ainaisia metsävakuutuksia) korvaa palovahingon jälkivartiointikustannukset silloin, kun pelastustoiminnan johtaja määrää metsänomistajan vastuulle jälkivartioinnin, jolla poistetaan metsäpalon välitön uhka. Tätä pidemmälle ulottuvista toimista, kuten palopaikan jälkiraivauksesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata.
  • Hakiessasi korvausta jälkivartiointikustannuksista, toimita korvaushakemuksen liitteenä maksettu lasku, josta ilmenee metsäpalon jälkivartioinnin alkamis- ja päättymisajankohta sekä jälkivartioinnin suorittajat.
  • Palovahingoissa on korvaushakemuksen liitteenä aina toimitettava palokunnan onnettomuus- ja hälytysselosteet.

Mikäli haet korvausta tontin puustovakuutuksesta tai tonttiturvasta, ilmoita korvaushakemuksessa vahingoittuneiden runkojen lukumäärä, puulaji, puuston ikä, runkojen läpimitta 1,3 metrin korkeudelta maanpinnasta mitattuna sekä puiden pituus.

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.