Matkavahinko

Ilmoita matkavahinko

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä 

Vahinkoilmoituksen teko onnistuu myös ilman kirjautumista Oma Pohjantähteen. Ilman kirjautumista voit täyttää vahinkoilmoituksen sähköisesti täältä tai täyttää tulostettavan vahinkoilmoituksen täältä.

Toimita vahinkoilmoitus mahdollisimman pian vahinkotapahtuman jälkeen Pohjantähdelle, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vahinkotapahtuman sattumisen jälkeen.

Lisäohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen:

Matkasairaus ja -tapaturma

Matkustajavakuutus korvaa matkan aikana sattuneita äkillisen sairastumisen tai tapaturman aiheuttamia kustannuksia.

Muista vahinkoilmoitusta täyttäessäsi:

 • pankkitili- ja tilinomistajatiedot
 • päivämäärä jolloin sairaus alkoi tai jolloin tapaturma sattui
 • tieto aikaisemmin sairastetusta samasta sairaudesta tai tieto aikaisemman ruumiinosan loukkaantumisesta
 • hoitaneen lääkärin tai sairaalan nimi sekä osoite
 • sairauden tai tapaturman kuvaus omin sanoin
 • matkaa koskevat tiedot (alkamis- ja päättymispäivä)
 • matkalla annettua sairaanhoitoa koskevat tiedot
 • tapaturman sattumisolosuhteet
 • tieto päihdyttävien aineiden käytöstä ennen vahinkotapahtumaa
 • tieto mahdollisesti toisesta vakuutusyhtiöstä haetusta korvauksesta
 • korvaushakemuksen allekirjoitus

Toimita vahinkoilmoituksen liitteenä:

 • Ulkomailla aiheutuneista hoitokuluista hoitolaitos voi laskuttaa suoraan Pohjantähteä. Palauta pyydettäessä Kelan valtakirja allekirjoitettuna Pohjantähteen.
 • Kotimaassa aiheutuneet hoitokulut maksat ensin itse. Toimita maksetut kulutositteet alkuperäisinä.
 • Jos KELA maksaa hoitokuluista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen, toimita Pohjantähdelle KELA:n korvauspäätös alkuperäisenä sekä kopiot tositteista, joilla sairausvakuutuslain mukaista korvausta on KELA:lta haettu.
 • Toimita yksityiselle terveydenhuollolle maksetuista lääkärinpalkkioista kopiot laskusta ja lääkärin antaman hoidon selvityksestä (sv-kaavake) liitettynä alkuperäiseen KELA:lta saatuun korvauspäätökseen.
 • Lääkekuluja korvataan lääkärin sairauden hoitoon reseptillä määräämistä, lääkkeiksi hyväksytyistä valmisteista. Lääkekulut korvataan alkuperäisten kulutositteiden perusteella. Reseptistä riittää tarvittaessa myös kopio.

Jos silmälasit, kuulokoje tai proteesi ovat rikkoutuneet tapaturman yhteydessä, hakeudu hoitoon välittömästi ja toimita Pohjantähdelle lääkärin E-lausunto. Jos rikkoutunutta esinettä ei voida korjata, toimita se Pohjantähdelle ja liitä mukaan lausunto korjauskelvottomuudesta. Ilmoita rikkoutuneista silmälaseista myös selvitys ostovuodesta. Toimita korjattavista esineistä maksettu korjauslasku.

Matkatavaravahinko

Matkatavaraturvan perusteella korvataan matkalle mukaan ottamasi ja matkalla hankkimasi henkilökohtainen irtaimisto, mikäli se esimerkiksi häviää tai vahingoittuu lennon aikana.

Matkalla sattuvista rikosvahingoista on aina tehtävä rikosilmoitus paikalliselle poliisille. Jos kyseessä on seuramatka, eikä poliisille ilmoittaminen esimerkiksi matkan aikataulun takia ole mahdollista, ilmoita vahingosta matkaoppaalle. Myös muista vahingoista, kuten esimerkiksi rikkoutumisvahingoista, on aina syytä ilmoittaa matkaoppaalle.

Vahinkoilmoituksen täyttämisessä on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • Sinun pitää tehdä aina asiasta ilmoitus lentoyhtiölle heti lentokentällä
 • Lentoyhtiö on korvausvelvollinen sen kuljetettavaksi annetun omaisuuden osalta.
 • Mikäli lentoyhtiö ei korvaa koko vahinkoa, voit hakea korvausta loppuosasta vahinkoa omasta matkatavaravakuutuksestasi.
 • Mikäli hankit vahingoittuneen omaisuuden tilalle uutta omaisuutta jo matkakohteessa, talleta kaikki kuitit ja tositteet huolellisesti ja liitä ne korvaushakemukseen.
 • Vahingoittunut omaisuus on pidettävä tallessa koko korvauskäsittelyn ajan ja pyynnöstä toimitettava Pohjantähteen.

Vahinkoilmoituksen liitteeksi pyydämme sinua toimittamaan:

 • Korvaushakemuksen liitteenä on toimitettava lentoliput sekä kopiot lentoyhtiölle tekemästäsi ilmoituksesta ja lentoyhtiön antamasta korvauspäätöksestä.
 • Kuitit ja tositteet vahingoittuneen omaisuuden tilalle hankitusta omaisuudesta
 • Rikosilmoitus tai matkaoppaalta saatava todistus vahingosta matkalla

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja lisäohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.