Lemmikkivahinko

lemmikkivahinko

Ilmoita lemmikin vahinko

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä

Lemmikin sairaus, tapaturma tai kuolema (pdf)

Lemmikkivakuutus korvaa vakuutetun lemmikkieläimesi kuolemasta, katoamisesta tai anastamisesta sekä hoitokuluista (sairaus tai tapaturma) aiheutuneet kustannukset. Tee vahinkoilmoitus mahdollisimman pian vahinkotapahtuman jälkeen. Kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vahinkotapahtuman sattumisen jälkeen.

Katso myös: Lemmikkivakuutuksen suorakorvaus

Lisäohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen:

Eläimen katoaminen tai anastaminen

Vakuutus korvaa eläimen katoamisen tai anastamisen, kun eläintä ei ole saatu takaisin kolmen kuukauden kuluessa vahinkoilmoituksesta.

Muista vahinkoilmoitusta täyttäessäsi:

 • pankki-, tilinumero- ja tilinomistajatiedot
 • päivämäärä, jolloin katoaminen on tapahtunut
 • katoamistapahtuman kuvaus omin sanoin
 • mikäli eläimen omistaja on joku muu kuin vakuutuksenottaja, ilmoita myös omistajan tiedot
 • tieto mahdollisesti toisesta vakuutusyhtiöstä haetusta korvauksesta
 • vahinkoilmoituksen päiväys ja allekirjoitus

Toimita vahinkoilmoituksen liitteenä:

 • Katoamistapauksessa eläimen alkuperäinen rekisteritodistus, omistajatodistus ja sopimus eläimen kaupasta (ostotodistus tai sijoitussopimus) eläimen omistajan selvittämiseksi.
 • Rikostilanteessa Poliisille tehty rikosilmoitusote.

Eläimen sairaus

Lemmikkivakuutuksesta korvataan vahinko, kun eläin kuolee sairauden johdosta tai eläin joudutaan lopettamaan sairauden johdosta välttämättömästä syystä. Lopettamista pidetään välttämättömänä, kun eläimen kuolema asianmukaisesta hoidosta huolimatta on odotettavissa tai kyse on eläinrääkkäyksen välttämisestä. Vakuutuksesta korvataan vain eläinlääkärin määräyksestä tehty välttämätön eläimen lopettaminen, joka on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Eläimen sairauden hoitokuluina korvataan eläimen sairastumisesta aiheutuneet eläinlääkärikulut. Hoitokuluina korvataan mm. kohtuulliset eläinlääkärin palkkiot tai eläinlääkärin määräyksestä käytetyt lääkkeet.

Muista vahinkoilmoitusta täyttäessäsi:

 • pankki-, tilinumero- ja tilinomistajatiedot
 • päivämäärä, jolloin sairaus alkoi
 • tieto aikaisemmin sairastetusta samasta sairaudesta
 • hoitaneen eläinlääkärin nimi sekä osoite
 • sairauden kuvaus omin sanoin
 • mikäli eläimen omistaja on joku muu kuin vakuutuksenottaja, ilmoita myös omistajan tiedot
 • tieto mahdollisesti toisesta vakuutusyhtiöstä haetusta korvauksesta
 • korvaushakemuksen päiväys ja allekirjoitus
 • Mikäli samalla käynnillä hoidetaan useita eri sairauksia, pyydä eläinlääkäriä erittelemään kulut. Jokaisesta sairaudesta pitää täyttää myös oma korvaushakemus.

Toimita vahinkoilmoituksen liitteenä:

 • Maksetut kulutositteet ja niihin liittyvät hoitokertomukset alkuperäisinä. Hoitolaskuista ja -kertomuksista tulee ilmetä hoidettavan eläimen tiedot (nimi, sukupuoli, rekisterinumero ja syntymäaika) sekä eläinlääkärin hoitotoimenpiteet ja hoitodiagnoosi.
 • Lääkekuluja korvataan lääkärin sairauden hoitoon reseptillä määräämistä, lääkkeiksi hyväksytyistä valmisteista. Lääkekulut korvataan alkuperäisten kulutositteiden perusteella. Reseptistä riittää tarvittaessa myös kopio.
 • Jos eläin on kuollut äkillisesti ennen lääkäriin menoa ja kuolema on aiheutunut sairaudesta, jota ei ole aiemmin eläinlääkärin toimesta hoidettu, toimita vahinkoilmoituksen liitteenä kahden esteettömän todistajan lausunto kuolemantapauksen toteamisesta.
 • Jos äkillisen kuoleman on aiheuttanut aiemmin todettu ja eläinlääkärin toimesta hoidettu sairaus, ota yhteyttä eläintä hoitaneeseen eläinlääkäriin ja pyydä lausunto aikaisemmista hoidoista.
 • Jos eläin lopetetaan eläinlääkärin määräyksestä eläinrääkkäyksen välttämiseksi, pyydä hoitavalta eläinlääkäriltä sairauskertomus tai -lausunto kyseisestä sairaudesta.
 • Kuolintapauksessa eläimestä on toimitettava alkuperäinen rekisteritodistus, omistajatodistus sekä sopimus eläimen kaupasta (ostotodistus tai sijoitussopimus) eläimen omistajan selvittämiseksi.

Eläimen tapaturma

Lemmikkivakuutuksesta korvataan vahinko, kun eläin joudutaan lopettamaan tapaturman johdosta välttämättömästä syystä. Lopettamista pidetään välttämättömänä, kun eläimen kuolema asianmukaisesta hoidosta huolimatta on odotettavissa tai kysymyksessä on eläinrääkkäyksen välttäminen. Vakuutuksesta korvataan vain eläinlääkärin määräyksestä tehty välttämätön eläimen lopettaminen, joka on tapahtunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Eläimen tapaturman hoitokuluina sinulle korvataan eläimen vammautumisesta aiheutuneet eläinlääkärikulut. Hoitokuluina korvataan mm. kohtuulliset eläinlääkärin palkkiot tai eläinlääkärin määräyksestä käytetyt lääkkeet.

Vahinkoilmoituksen täyttämisessä on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • pankki-, tilinumero- ja tilinomistajatiedot
 • päivämäärä, jolloin tapaturma sattui
 • tieto aikaisemman saman ruumiinosan loukkaantumisesta
 • hoitaneen eläinlääkärin nimi sekä osoite
 • tapaturman kuvaus omin sanoin
 • mikäli eläimen omistaja on joku muu kuin vakuutuksenottaja, ilmoita myös omistajan tiedot.
 • tieto mahdollisesti toisesta vakuutusyhtiöstä haetusta korvauksesta
 • korvaushakemuksen päiväys ja allekirjoitus

Vahinkoilmoituksen liitteeksi pyydämme sinua toimittamaan:

 • Maksetut kulutositteet ja niihin liittyvät hoitokertomukset alkuperäisinä. Hoitolaskuista ja -kertomuksista tulee ilmetä hoidettavan eläimen tiedot ( nimi, sukupuoli, rekisterinumero ja syntymäaika) sekä eläinlääkärin hoitotoimenpiteet ja hoitodiagnoosi.
 • Lääkekuluja korvataan lääkärin sairauden hoitoon reseptillä määräämistä, lääkkeiksi hyväksytyistä valmisteista. Lääkekulut korvataan alkuperäisten kulutositteiden perusteella. Reseptistä riittää tarvittaessa myös kopio.
 • Jos eläin on kuollut äkillisesti ennen lääkäriin menoa ja kuolema on aiheutunut vammasta, jota ei ole aiemmin eläinlääkärin toimesta hoidettu, toimita korvaushakemuksen liitteenä kahden esteettömän todistajan lausunto kuolemantapauksen toteamisesta.
 • Jos kyseessä on liikennevahinko, toimita korvaushakemuksen liitteenä yliajajan lausunto ja/tai poliisin rikosilmoitusote.
 • Jos äkillisen kuoleman on aiheuttanut aiemmin todettu ja eläinlääkärin toimesta hoidettu vamma, ota yhteyttä eläintä hoitaneeseen eläinlääkäriin ja pyydä häneltä lausunto aikaisemmista hoidoista.
 • Jos eläin lopetetaan eläinlääkärin määräyksestä eläinrääkkäyksen välttämiseksi, pyydä hoitavalta eläinlääkäriltä sairauskertomus tai -lausunto kyseisestä vammasta.

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.