Henkilövahinko

henkilövahinko

Ilmoita henkilövahinko

Tee vahinkoilmoitus Oma Pohjantähdessä 

Vahinkoilmoituksen teko onnistuu myös ilman kirjautumista Oma Pohjantähteen. Ilman kirjautumista voit täyttää vahinkoilmoituksen sähköisesti täältä tai täyttää tulostettavan vahinkoilmoituksen täältä.

Toimita vahinkoilmoitus mahdollisimman pian vahinkotapahtuman jälkeen Pohjantähdelle, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vahinkotapahtuman sattumisen jälkeen. Hoitokuluista on haettava korvausta viimeistään vuoden kuluessa niiden syntymisestä.

Sairaus

Sairauskuluvakuutus korvaa sairaanhoitokuluja, jotka ovat aiheutuneet vakuutuksen voimassa ollessa alkaneesta sairaudesta.

Muista vahinkoilmoitusta täyttäessäsi:

 • pankkitili- ja tilinomistajatiedot
 • päivämäärä, jolloin sairaus alkoi
 • tieto aikaisemmin sairastetusta samasta sairaudesta
 • hoitaneen lääkärin tai sairaalan nimi sekä osoite
 • sairauden kuvaus omin sanoin
 • tieto mahdollisesti toisesta vakuutusyhtiöstä haetusta korvauksesta
 • korvaushakemuksen allekirjoitus

Toimita vahinkoilmoituksen liitteenä:

 • Maksetut kulutositteet alkuperäisinä.
 • Jos KELA maksaa hoitokuluista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen, toimita Pohjantähdelle KELA:n korvauspäätös alkuperäisenä sekä kopiot tositteista, joilla sairausvakuutuslain mukaista korvausta on KELA:lta haettu.
 • Toimita yksityiselle terveydenhuollolle maksetuista lääkärinpalkkioista kopiot laskusta ja lääkärin antaman hoidon selvityksestä (sv-kaavake) liitettynä alkuperäiseen KELA:lta saatuun korvauspäätökseen.
 • Lääkekuluja korvataan lääkärin sairauden hoitoon reseptillä määräämistä, lääkkeiksi hyväksytyistä valmisteista. Lääkekulut korvataan alkuperäisten kulutositteiden perusteella. Reseptistä riittää tarvittaessa myös kopio.

Jos täytät hakemuksen verkossa, säilytä kulutositteet ja toimita ne pyydettäessä meille. Pyydämme tarvittaessa myös sairauskertomuskopiot, B-lausunnon ja/tai lapsen neuvolakortin.

Tapaturma

Tapaturmavakuutus korvaa äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttamasta ruumiinvammasta aiheutuneet kulut. Ilmoita tapaturmasta joko sähköisesti tai kirjallisesti.

Muista vahinkoilmoitusta täyttäessäsi:

 • pankkitili- ja tilinomistajatiedot
 • työnantajan tiedot
 • päivämäärä, jolloin tapaturma sattui
 • tieto aikaisemman saman ruumiinosan loukkaantumisesta
 • hoitaneen lääkärin tai sairaalan nimi sekä osoite
 • tapaturman kuvaus omin sanoin
 • tapaturman sattumisolosuhteet: työssä / vapaa-aikana jne.
 • tieto päihdyttävien aineiden käytöstä ennen vahinkotapahtumaa
 • pahoinpitelyvahingoissa poliisitutkintapöytäkirja
 • tieto mahdollisesti toisesta vakuutusyhtiöstä haetusta korvauksesta
 • korvaushakemuksen allekirjoitus

Toimita vahinkoilmoituksen liitteenä:

 • Lääkärinlausunto E, jos tapaturmasta aiheutuneen työkyvyttömyyden pituus on yli kaksi viikkoa.
 • Hakiessasi päivärahakorvauksia tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä, liitä mukaan lääkärin kirjoittama todistus (A-todistus tai E-lausunto), josta selviää työkyvyttömyysaika.
 • Maksetut kulutositteet alkuperäisinä.
 • Jos KELA maksaa hoitokuluista sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen, toimita Pohjantähdelle KELA:n korvauspäätös alkuperäisenä sekä kopiot tositteista, joilla sairausvakuutuslain mukaista korvausta on KELA:lta haettu.
 • Toimita yksityiselle terveydenhuollolle maksetuista lääkärinpalkkioista kopiot laskusta ja lääkärin antaman hoidon selvityksestä (sv-kaavake) liitettynä alkuperäiseen KELA:lta saatuun korvauspäätökseen.
 • Lääkekuluja korvataan lääkärin sairauden hoitoon reseptillä määräämistä, lääkkeiksi hyväksytyistä valmisteista. Lääkekulut korvataan alkuperäisten kulutositteiden perusteella. Reseptistä riittää tarvittaessa myös kopio.

Jos silmälasit, kuulokoje tai proteesi ovat rikkoutuneet tapaturman yhteydessä, hakeudu hoitoon välittömästi ja toimita Pohjantähdelle lääkärin E-lausunto. Jos rikkoutunutta esinettä ei voida korjata, toimita se Pohjantähdelle ja liitä mukaan lausunto korjauskelvottomuudesta. Ilmoita rikkoutuneista silmälaseista myös selvitys ostovuodesta. Toimita korjattavista esineistä maksettu korjauslasku.

Säilytä kulutositteet ja toimita ne pyydettäessä meille.

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja korvauspyynnön tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.