Esinevahinko

Ilmoita esinevahinko

Sähköiset vahinkoilmoitukset:
Irtaimiston rikkoutuminen

Tulostettavat vahinkoilmoitukset:
Irtaimiston rikkoutuminen (pdf)
Omaisuusvahinko (kiinteistö ja irtaimisto) (pdf)
Tietokone/Tietokoneen tietojen palauttaminen (pdf)
Vahinkoluettelo (pdf)

Toimita vahinkoilmoitus mahdollisimman pian vahinkotapahtuman jälkeen Pohjantähdelle, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vahinkotapahtuman sattumisen jälkeen.

Lisäohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen:

Rikkoutumisvahinko

Rikkoutumisena korvataan äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttamat rikkoutumisvahingot.

Vahinkoilmoituksen täyttämisessä on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • Kodin laitteiden rikkoutuessa ensisijaisena korvausperusteena ovat laitteen korjauskustannukset, joten ota yhteys korjausliikkeeseen ja selvitä rikkoutuneen laitteen korjausmahdollisuudet ja -kustannukset.
 • Mikäli laite on jo iäkkäämpi, siitä saatetaan korvata enää nykyarvo eli käytetyn laitteen arvo. Korvaus perustuu nykyarvoon, kun omaisuuden arvo ennen vahinkoa on alle puolet uuden vastaavan omaisuuden hankintahinnasta eli uusarvosta.
 • Tiettyjen esineiden ja esineryhmien osalta korvaus perustuu vakuutusehdoissa esitettyyn taulukkoon esineen iän mukaisesta arvon alenemisesta. Taulukossa on esitetty kyseiset esineryhmät sekä  korvattavat määrät prosentteina.
 • Korvaushakemusta varten Sinun kannattaa selvittää uuden vastaavan omaisuuden hinta paikallisesta liikkeestä, koska hinnoissa saattaa olla paikkakuntakohtaisia eroja.
 • Pohjantähdellä on oikeus hankkia vahingoittuneen tai varastetun omaisuuden tilalle uusi vastaava ja vastaavaan käyttöön tarkoitettu esine. Mikäli Pohjantähdelle ei anneta mahdollisuutta hankkia tilalle uutta esinettä, korvataan vahinko enintään siihen määrään saakka, jolla Pohjantähti olisi voinut esineen hankkia omavastuulla ja muilla mahdollisilla vähennyksillä vähennettynä.

Vahinkoilmoituksen liitteeksi pyydämme sinua toimittamaan:

 • Jos rikkoutunut laite korjataan, liitä maksettu korjauslasku alkuperäisenä korvaushakemuksen liitteeksi.
 • Kirjallinen korjausarvio tarvitaan silloin, kun laitetta ei jostain syystä korjata, vaan tilalle hankitaan uutta omaisuutta.
 • Kaikki maksetut tositteet tulee toimittaa alkuperäisinä Pohjantähteen. Ota kuiteista ja muista tositteista itsellesi kopiot, sillä voit tarvita niitä myöhemmin.
 • Mikäli sinulla on tallessa vahingoittuneen omaisuuden ostokuitti tai takuutodistus, toimita myös se vahinkokäsittelyä varten Pohjantähteen.

Rikosvahinko

Rikosvahinkona (murto, varkaus, ryöstö) korvataan rakennukselle tai irtaimistolle aiheutunut vahinko, jos se johtuu esimerkiksi vakuutusehtojen mukaisesta varkaustapahtumasta.

Vahinkoilmoituksen täyttämisessä on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • Ilmoita välittömästi paikalliselle poliisille ja pyydä rikosilmoitusote tai esitutkintapöytäkirja  korvaushakemuksen liitteeksi.
 • Rikosilmoituksesta pitää selvitä yksilöidysti kaikki anastettu / vahingoittunut omaisuus.
 • Korvauksen saaminen edellyttää, että vaadit tekijälle rangaistusta.

Vahinkoilmoituksen liitteeksi pyydämme sinua toimittamaan:

 • Polkupyörän varkausvahingossa toimita lukon molemmat avaimet, avainkortti sekä pyörän takuutodistus korvaushakemuksen liitteenä Pohjantähteen.
 • Jos rikosvahingossa rikkoutunut laite korjataan, liitä maksettu korjauslasku alkuperäisenä korvaushakemuksen liitteeksi.
 • Kirjallinen korjausarvio tarvitaan silloin, kun laitetta ei jostain syystä korjata, vaan tilalle hankitaan uutta omaisuutta.
 • Kaikki maksetut tositteet tulee toimittaa alkuperäisinä Pohjantähteen. Ota kuiteista ja muista tositteista itsellesi kopiot, sillä voit tarvita niitä myöhemmin.
 • Mikäli sinulla on tallessa vahingoittuneen omaisuuden ostokuitti tai takuutodistus, toimita myös se vahinkokäsittelyä varten Pohjantähteen.
 • Pohjantähdellä on oikeus hankkia vahingoittuneen tai varastetun omaisuuden tilalle uusi vastaava ja vastaavaan käyttöön tarkoitettu esine. Mikäli Pohjantähdelle ei anneta mahdollisuutta hankkia tilalle uutta esinettä, korvataan vahinko enintään siihen määrään saakka, jolla Pohjantähti olisi voinut esineen hankkia omavastuulla ja muilla mahdollisilla vähennyksillä vähennettynä.

Tietojen palauttaminen

Rikkoutumisvahinko tietokoneelle ja tietojen palauttaminen (Bittiturva)

Rikkoutumisena korvataan äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttamat rikkoutumisvahingot.

Tietokoneesi tai ulkoisen kiintolevysi rikkoutuessa täytä tulostettava korvaushakemuslomake Tietokone – tietojen palauttaminen.

Korvaushakemuksella voit samalla ilmoittaa, haluatko yrittää mahdollisesti kiintolevyltä hävinneiden tietojen palauttamista, mikäli tietokoneellesi aiheutunut vahinko on vakuutusehtojen perusteella korvattava. Pohjantähden yhteistyökumppanina toimii Ibas Kroll Ontrack Oy. Muiden toimijoiden yritystä tietojen palauttamiseksi ei korvata.

Tietojen palauttamista koskevat kysymykset ovat erityisen tärkeitä, jotta tietojen palauttaminen voidaan tehdä onnistuneesti.

Älä yritä tietojen palauttamista itse ja anna sama ohje myös korjausliikkeelle!

Rikkoutumisena korvataan äkillisen ja odottamattoman tapahtuman aiheuttamat rikkoutumisvahingot.

Vahinkoilmoituksen täyttämisessä on tärkeää huomioida seuraavat seikat:

 • Kodin laitteiden rikkoutuessa ensisijaisena korvausperusteena ovat laitteen korjauskustannukset, joten ota yhteys korjausliikkeeseen ja selvitä rikkoutuneen laitteen korjausmahdollisuudet ja -kustannukset.
 • Tietokoneiden osalta korvaus perustuu vakuutusehdoissa esitettyyn taulukkoon esineen iän mukaisesta arvon alenemisesta. Taulukossa on korvattavat määrät prosentteina.
 • Korvaushakemusta varten Sinun kannattaa selvittää uuden vastaavan omaisuuden hinta paikallisesta liikkeestä, koska hinnoissa saattaa olla paikkakuntakohtaisia eroja.

Vahinkoilmoituksen liitteeksi pyydämme sinua toimittamaan:

 • Jos rikkoutunut laite korjataan, liitä maksettu korjauslasku alkuperäisenä korvaushakemuksen liitteeksi.
 • Kirjallinen korjausarvio tarvitaan silloin, kun laitetta ei jostain syystä korjata, vaan tilalle hankitaan uutta omaisuutta.
 • Kaikki maksetut tositteet tulee toimittaa alkuperäisinä Pohjantähteen. Ota kuiteista ja muista tositteista itsellesi kopiot, sillä voit tarvita niitä myöhemmin.
 • Mikäli sinulla on tallessa vahingoittuneen omaisuuden ostokuitti tai takuutodistus, toimita myös se vahinkokäsittelyä varten Pohjantähteen.

Tietojen palauttaminen

Lisäetuna korvataan tiedostojen palauttamisyrityksestä aiheutuneet kulut, jos tiedostot ovat hävinneet korvattavan esinevahingon yhteydessä.

Edellytyksenä on, että on toimittu Pohjantähden antamien ohjeiden mukaan, eikä kiintolevylle ole tehty mitään muita kuin Ibas Kroll Ontrack Oy:n suorittamia toimenpiteitä tiedostojen palauttamiseksi.

Pohjantähti ei ole vastuussa siitä, että palauttaminen ei onnistu.

Laitteelle sattuneen vahingon jälkeen saattaa ilmetä ongelmia laitetta käynnistettäessä. Älä yritä käynnistää laitetta useita kertoja, koska jokainen käynnistyskerta saattaa tuhota tietoja kiintolevyltä.

Pyydä korjausliikettä irrottamaan kiintolevy laitteesta ja lähetä se erillisen ohjeen mukaisesti pakattuna Ibas Kroll Ontrack Oy:lle tiedostojen palauttamisyritystä varten.

Mikäli tiedostojen palautus onnistuu, Ibas Kroll Ontrack Oy toimittaa palautetut tiedostot suoraan sinulle. Saat erillisen raportin, mikäli tiedostojen palauttaminen ei onnistu.

Vahingoittunutta kiintolevyä ei palauteta takaisin, vaan se hävitetään Ibas Kroll Ontrack Oy:n toimesta.

Lisätietoa: Pakkausohje   Ibas Kroll Ontrack Oy 

Vahinkotavara

 • Vahinkotavara on pidettävä tallessa korvauskäsittelyn ajan ja pyynnöstä toimitettava Pohjantähteen.
 • Jos haet korvausta silmälaseista, joita ei korjata, on ne aina toimitettava Pohjantähdelle korvaushakemuksen mukana.
 • Kun haet korvausta anastetusta matkapuhelimesta, ilmoita korvaushakemuksessa aina laitteen IMEI-koodi.

Toimintaohjeita vahinkotilanteisiin ja lisäohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen saat asiakaspalvelustamme p. 020 763 4010 (ma–pe klo 8–20). Palveluaikojemme ulkopuolella sinua palvelee hätätilanteissa ympärivuorokautinen hätäpalvelunumeromme p. 0800 139 139. Numerossa palvelee yhteistyökumppanimme SOS International.