Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n ja 24 § mukaiset tietosuojaselosteet

Käsittelemme asiakkaidemme, vahingonkärsineiden ja muiden henkilöiden tietoja henkilötieto- ja vakuutuslainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen niin, ettei henkilöiden yksityisyydensuoja vaarannu.

Tietosuojaselosteissamme kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä tietoja keräämme henkilöistä, joiden henkilötietoja meillä on oikeus käsitellä. Esittelemme, mistä henkilötietoja hankitaan, kuinka niitä käsitellään ja missä tilanteissa niitä luovutetaan ulkopuolisille sekä henkilökohtaiset oikeutesi.

Yleinen tietosuojaseloste
Puhelintallenteita koskeva tietosuojaseloste
Suoramarkkinointirekisteri