Avainluvut

Omistajiemme ensimmäiset 120 vuotta

120 vuotta yhtäjaksoista menoa on Suomen talouselämässä harvinainen saavutus. Tulevaisuudessa jokainen päivä on ansaittava erikseen. Vuonna 2015 monet myönteiset asiat kirkastivat Pohjantähteä niin asiakkaillemme kuin itsellemmekin.

Maksutulomme kasvu, noin 2 %, oli vahinkovakuutusyhtiöiden kärkipäätä vaikka olemme viime vuosina tottuneet suurempiin kasvuprosentteihin. Maksutulon suotuisaa kehitystä ehkä vielä tärkeämpää oli kannattavuuden selkeä paraneminen vuodesta 2014. Meille on osunut lähimenneisyyttä vähemmän vahinkoja. Kannattavuuden merkitykseen yhtiön tulevien vuosien menestyksessä on lisäksi kiinnitetty kasvavaa huomiota koko yhtiössä.

Toiminnallisesti kaikkein suurimmat muutokset teimme vuoden 2015 aikana sijoitustoiminnassa. Tiivistimme voimakkaasti yhteistyöverkostoamme. Loppuvuonna Pohjantähden hallitus järjesti yhtiön vakavaraisuuden vahvistamiseksi kaksi suunnattua takuuosuusantia kevään yhtiökokouksessa saadun antivaltuutuksen puitteissa.

Vuoden 2016 alusta siirrymme uuteen vakuutusyhtiöitä koskevaan valvontajärjestelmään. Olemme niin osaamisemme suhteen kuin taloudellisesti valmiita uusiin kiristyviin vaatimuksiin. Kovenevia haasteita tuovat myös hyvin kitsaasti kasvava Suomen talous ja sijoitusmarkkinoiden todennäköisesti voimakkaat heilahtelut. Niihinkin olemme varautuneet.

Pohjantähden avainlukuja 2015

Maksutulo 105,2 M€
Tulos 5,3   M€
Yhdistetty kulusuhde 91,9   %
Henkilöstömäärä 31.12.2015 339

Tarkempia tietoja taloudellisista tunnusluvuistamme vuosikertomuksessamme.